Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Od 9 września rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w związku z kryzysem wywołanym COVID-19 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Od 9 września rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w związku z kryzysem wywołanym COVID-19


Print Friendly, PDF & Email

Wnioski składać należy w Biurach Powiatowych ARiMR w terminie od 09 do 30 września.

Pomoc przeznaczona jest dla rolników prowadzących określone kierunki produkcji zwierzęcej oraz dla rolników prowadzących uprawy pod osłonami.

O pomoc ubiegać się mogą rolnicy, którzy w dniu 01.03.2020 utrzymywali co najmniej 3 sztuki samców bydła w wieku 1 – 2 lat i/lub 3 szt. samic bydła w wieku powyżej 2 lat w typie użytkowym mlecznym lub kombinowanym; 10 szt. samic owcy lub 5 szt. samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy

Pomocą objęci są rolnicy, którzy posiadali na dzień 01.03.2020 co najmniej 1 świnię i do 15 lipca i zgłosili urodzenie we własnym gospodarstwie co najmniej 21 sztuk prosiąt.

Wsparcie przeznaczone jest również dla hodowców drobiu, jeżeli na dzień 01.03.2020 posiadali co najmniej 1000 szt. kurcząt, gęsi lub indyków rzeźnych i dokonali sprzedaży drobiu do uboju w okresie od 15 marca do 15 czerwca 2020. O pomoc ubiegać się mogą także rolnicy zajmujący się produkcją jaj wylęgowych kur rzeźnych posiadający na dzień 01.03.2020 co najmniej 1000 szt. niosek.

Pomoc przewidziana jest również dla producentów roślin ozdobnych, którzy w 2020 prowadzili produkcję w ogrzewanych szklarniach  (powierzchnia uprawy co najmniej 25 m2)  lub foliach (powierzchnia uprawy co najmniej 50 m2).

Kwota pomocy wynosi od 1000 zł do 30000 zł zależnie od skali i kierunku produkcji.

Szczegółowych informacji udzielają doradcy PODR w Szepietowie oraz pracownicy biur powiatowych ARiMR. Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie www.arimr.gov.pl

Źródło: www.arimr.gov.pl

Dariusz Gaszewski