Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ochrona certyfikowanych produktów w Polsce – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ochrona certyfikowanych produktów w Polsce


Print Friendly, PDF & Email

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchomił usługę służącą zgłaszaniu wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Konsumenci poszukujący wyjątkowych pod względem jakości i smaków produktów żywnościowych, gotowi są zapłacić większą cenę aby móc nabyć właśnie takie kulinaria. Zazwyczaj produkt, który osiągnie wysoka renomę i szerokie zainteresowanie, wcześniej czy później jest podrabiany przez nieuczciwych sprzedawców.

Aby temu zapobiec, Unia Europejska oraz kraje członkowskie przyjęły serię rozporządzeń, które w sposób szczególny chronią producentów i wytwarzaną przez nich żywność. Dowiedziono, że szczególne cechy takiej żywności częstokroć związane są ze środowiskiem, w którym powstaje oraz z tradycją ich wytwarzania.

W celu wyróżnienia, promocji i ochrony tych wyjątkowych produktów stworzono europejski system oznaczeń. Jego głównym zadaniem jest informowanie konsumentów, że otrzymują produkt wysokiej jakości. Nie bez znaczenia jest ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami, wypuszczającymi na rynek podróbki, które nie gwarantują wyjątkowej jakości podrabianej żywności.

W ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych, wyróżnia się dwie kategorie produktów:

  • produkty regionalne znanego pochodzenia, a w niej oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
  • produkty tradycyjne, których dotyczy oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Chronione Oznaczenie Geograficzne

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Aby żywność mogła być oznaczona jednym z trzech ww. znaków, musi spełnić wyjątkowe wymogi i przejść dość żmudny proces rejestracji. Dlatego, jeżeli trafimy na produkt z jednym z tych znaków, nie dziwmy się, że cena jest dużo większa niż komercyjnego wyrobu, ponieważ posiada on specyficzne cechy smakowe, zapachowe i zdrowotne.

W Polsce, w celu lepszej ochrony produktów zarejestrowanych w UE, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchomił usługę służącą do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu ChNP, ChOG i GTS. Wszelkie informacje można przekazywać na skrzynkę e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl. Zgłaszać można wszelkie naruszenia oraz podejrzenia naruszenia przepisów odnośnie ochrony produktów, zidentyfikowane na wszystkich etapach produkcji, oraz w obrocie detalicznym, hurtowym, w sklepach stacjonarnych, internetowych czy na targowiskach.

W myśl Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, nieuczciwi sprzedawcy podlegają karom pieniężnym, m.in.:

– za używanie nazwy zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność do produktu rolnego lub środka spożywczego niezgodnego ze specyfikacją lub narusza zakres jej ochrony określony w art. 13 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012, podlega karze pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia;

– za używanie oznaczenia, jego skrótu lub symbolu z naruszeniem art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 1151/2012, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub korzyści majątkowej, którą można uzyskać za wprowadzony do obrotu produkt rolny lub środek spożywczy.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U.2021.224 t.j.)
  2. https://foodfakty.pl/gijhars-wzmacnia-system-ochrony-produktow-chnp-chog-gts

Opracowała: Joanna Czarkowska