Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ochrona bociana białego – konferencja – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ochrona bociana białego – konferencja


Print Friendly, PDF & Email

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na konferencję inaugurującą projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowany z Funduszy EOG, która odbędzie się dnia 5 czerwca 2014 r. w Dworze Pentowo.

 Konferencja inaugurująca projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, turystyki przyrodniczej oraz mediów. Konferencja odbędzie się w Pentowie, które wspólnie z miastem Tykocin nosi tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej, przyznany w 2001 roku z rąk niemieckiej fundacji Euronatur.

Uczestnikom zostanie przedstawiona tematyka, cele i założenia realizowanego projektu. Organizatorzy omówią działania projektowe i harmonogram ich realizacji. W ramach konferencji odbędzie się wystąpienie poprowadzone przez specjalistę od ochrony przyrody dotyczące zwyczajów, szans przetrwania gatunku, sposobów ochrony bociana białego, jego siedlisk, tworzenia stref ochronnych. Prelekcja będzie miała na celu uświadomienie znaczenia podjęcia działań na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej. Na konferencji zaprezentowana zostanie koncepcja tworzenia oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

Po konferencji uczestnicy przejadą do Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie przejdą ścieżką przyrodniczą Kładka WANIEWO – ŚLIWNO, która obrazuje większość ekosystemów parkowych. Spotkanie zakończy obiad w Kiermusach.

Patronat nad konferencją objęli: TVP Białystok, TV Białystok, Polskie Radio Białystok oraz Gazeta Wyborcza

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 3 czerwca 2014 r. faxem (+48 85 732 68 31) lub drogą elektroniczną (e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl). Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego