Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

O zbożu w Szepietowie – Konferencja – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

O zbożu w Szepietowie – Konferencja


Print Friendly, PDF & Email

Innowacyjne rozwiązania w produkcji zbóż jakościowych będą tematem konferencji zorganizowanej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 14 kwietnia 2016 r. Głównym zagadnieniem poruszanym na konferencji, oprócz ogólnie rozumianej nowoczesnej agrotechniki, będzie dobór odmian zbóż przydatnych do uprawy na terenie naszego województwa. Analizując aktualny stan ozimin można z całą pewnością stwierdzić, że przyda się Nam Wszystkim szersza wiedza na temat właściwego wyboru odmian, zwłaszcza pod kątem mrozoodporności.

W związku z powyższym do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików, którzy podzielą się z Nami szeroką wiedzą z tej dziedziny. Już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Program Konferencji:

14 kwietnia 2016, Budynek Ośrodka szkoleniowego PODR w Szepietowie

1000     Otwarcie konferencji: Grzegorz Mikołajczyk Dyrektor PODR w Szepietowie

1010       Przezimowanie odmian zbóż w warunkach północno-wschodniej Polski – dobór odmian

            –  dr Tadeusz Śmiałowski, IHAR-PIB Radzików

1055     Dobór nowoczesnych środków ochrony roślin kluczem do sukcesu w produkcji zbóż jakościowych

            – Wojciech Zawalich, Innvigo Better Chemistry

1140     Nowe odmiany zbóż o podwyższonej odporności na mróz i przymrozki oraz suszę w ofercie firmy

            – Radosław Radulski Hodowla Roślin Strzelce

1155     Przerwa kawowa

1215     Zasady funkcjonowania podlaskiej Sieci Innowacji Rolnictwa oraz możliwości wsparcia w działaniu „współpraca”

             – Tomasz Śnieciński SIR

1235       Ziarno różnych odmian i gatunków zbóż zalecanych do uprawy w Polsce, a ich właściwości prozdrowotne.

             – prof. dr hab. Danuta Boros IHAR-PIB Radzików

1320     Zasady prawidłowego nawożenia dolistnego zbóż –  Grzegorz Tymiński, Intermag Sp. z o.o.

1335     Obiad

Andrzej Markowski