Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

O przedsięwzięciach mogących oddziaływać na środowisko – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

O przedsięwzięciach mogących oddziaływać na środowisko


Print Friendly, PDF & Email

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, określa katalog przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko z ich podziałem na dwie zasadniczo grupy:

  1. przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz
  2. przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W przypadku dokonywania zmian w obiektach wyżej wymienionych inwestycje kwalifikowane są jako mogące oddziaływać na środowisko. 

W obu przypadkach przed realizacją inwestycji, należy wystąpić do właściwego organu (wójta, burmistrza) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z tym, że dla przedsięwzięć objętych w wykazie w I grupie, należy obligatoryjnie sporządzić raport oddziaływania inwestycji na środowisko, a dla przedsięwzięć z II grupy, raport sporządzany jest tylko w przypadku nakazów organu wydającego decyzję w zależności od indywidualnej oceny danego przedsięwzięcia.

Dla inwestycji nie objętych w katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, nie są przeprowadzane postępowania dotyczące środowiskowych uwarunkowań.Silosy na kiszonkę, bez względu na wielkość, nie są ujęte w katalogu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też nie ma podstaw prawnych o wystąpienie do właściwego organu o przeprowadzenie postępowania środowiskowego.

 

                                                                                               Kazimierz Szmurło

                                                                                    st.spc.ds. produkcji zwierzęcej