Certyfikat ISO 9001:2008 dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

13 lutego 2009 r. Komisja Techniczna CSQ wydała certyfikat dla systemu zarządzania jakością w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zgodność systemu została ponownie potwierdzona podczas audytu recertyfikacyjnego przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą IMQ S.p.A. w 2014 r.

Certyfikat zaświadcza, że system zarządzania jakością wdrożony przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest zgodny z normą ISO 9001:2008 w następującym zakresie: "świadczenie usług doradczych i edukacyjnych mieszkańcom obszarów wiejskich, w szczególności rolnikom, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, związkom branżowym, samorządom, Lokalnym Grupom Działania, bezrobotnym oraz organizacja imprez targowo-wystawienniczych".

Ważność certyfikatu jest utrzymywana poprzez coroczne audyty kontrolne i recertyfikację systemu zarządzania, przeprowadzaną co trzy lata zgodnie z procedurami IMQ. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego otrzymał również Certyfikat IQNet - międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących, który uzupełnia Certyfikat CSQ.

Certyfikowany system zarządzania jakością potwierdza zdolność Ośrodka do ciągłego dostarczania usług spełniających wymagania Klienta i wymagania mających zastosowanie przepisów. Świadczy o tym, że głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ciągłego podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług.

 

 

Polityka Jakości

Ankieta oceniająca poziom usług świadczonych przez specjalistów PODR w Szepietowie

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie