Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Historia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Historia


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2018

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  • Podlaski Dzień Kukurydzy Wojewódzki Konkurs Orki
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Print Friendly, PDF & Email

1948-1950
Zakład Doświadczalny Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego

Podstawową działalnością Zakładu, obok produkcji, było prowadzenie ścisłych doświadczeń polowych. Upowszechnianie odbywało się głównie drogą prezentacji pól doświadczalnych i produkcyjnych rolnikom i pracownikom rolnictwa oraz w formie porad i pogadanek rolniczych.

1950-1956
Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Rozszerzony zostaje zakres tematyczny i ilościowy doświadczeń. Od 1954 r., obok tematów zgłoszonych przez Działy Naukowe IUNG uwzględniono tematy wypływające z potrzeb regionu. W roku 1955 takich doświadczeń było już 18. Istotnym elementem wprowadzania postępu staje się współpraca z rolnikami w zakresie odnawiania materiału siewnego i wprowadzania nowych odmian, zwłaszcza zbóż.

1956-1975
Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny

Kontynuowane są nadal prace badawcze o charakterze ścisłych doświadczeń tylko w nieco mniejszym rozmiarze. Część tych zadań przejmuje utworzony w 1957 roku Inspektorat Doświadczalnictwa Terenowego IUNG. RRZD rozszerza i wzbogaca wypracowane dotychczas formy oddziaływania terenowego. Nawiązuje ścisłą współpracę z gospodarstwami indywidualnymi, w których prowadzi tzr. doświadczenia adaptacyjne. Były to poletka o charakterze nawozowym, odmianowym i uprawowym. Charakter pracy Zakładu ulega zasadniczej zmianie z chwilą powołania w 1968 roku służby doradztwa specjalistycznego, której zadaniem było, jak pisano wtedy, zapewnienie stałej pomocy służbie gromadzkiej i zbliżeniu ośrodków naukowych do praktyki rolniczej. Od 1 lipca 1968 roku rozpoczyna się typowanie gospodarstw wdrożeniowych. Podstawowym zadaniem zaczyna być wdrażanie i upowszechnianie postępu rolniczego.

1975-1990
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest nadal rozwijanie i wdrażanie do praktyki postępu rolniczego, organizowanie upowszechniania tego postępu, a także koordynacja działalności prowadzonej w tym zakresie przez inne jednostki organizacyjne. Z dniem 1 kwietnia 1982 roku WOPR przejmuje część pracowników gminnej służby rolnej. Następuje nowy podział zadań w służbie doradczej. Wdrożenia prowadzi służba zakładowa i rejonowa, a prace upowszechnieniowe gminni specjaliści ds. UPR. Podstawową formą upowszechniania staje się doradztwo grupowe. Do statutowych zadań Ośrodka należy także szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr zatrudnionych w rolnictwie i producentów rolnych.

1991-1999
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Konsekwencją podziału WOPR jest wyodrębnienie dwóch, niezależnych od siebie jednostek – Państwowego Gospodarstwa Rolnego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Niezależnie od nazwy, Szepietowo zawsze było nośnikiem postępu w rolnictwie oraz przekaźnikiem wiedzy i osiągnięć nauki do praktyki rolniczej.

1999-2004
Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

W wyniku reformy administracyjnej kraju zmienia się nie tylko nazwa, ale i zakres działania Ośrodka, który obejmuje całe województwo podlaskie. Zarządzeniem Wojewody Podlaskiego zostaje powołany Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

2005-…
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

1 stycznia 2005 r. Ośrodek uzyskał osobowość prawną (Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego) oraz zmienił nazwę na Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego).