Historia


Kalendarz wydarzeń

Maj 2018

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  • Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1948-1950
Zakład Doświadczalny Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego

Podstawową działalnością Zakładu, obok produkcji, było prowadzenie ścisłych doświadczeń polowych. Upowszechnianie odbywało się głównie drogą prezentacji pól doświadczalnych i produkcyjnych rolnikom i pracownikom rolnictwa oraz w formie porad i pogadanek rolniczych.

1950-1956
Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Rozszerzony zostaje zakres tematyczny i ilościowy doświadczeń. Od 1954 r., obok tematów zgłoszonych przez Działy Naukowe IUNG uwzględniono tematy wypływające z potrzeb regionu. W roku 1955 takich doświadczeń było już 18. Istotnym elementem wprowadzania postępu staje się współpraca z rolnikami w zakresie odnawiania materiału siewnego i wprowadzania nowych odmian, zwłaszcza zbóż.

1956-1975
Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny

Kontynuowane są nadal prace badawcze o charakterze ścisłych doświadczeń tylko w nieco mniejszym rozmiarze. Część tych zadań przejmuje utworzony w 1957 roku Inspektorat Doświadczalnictwa Terenowego IUNG. RRZD rozszerza i wzbogaca wypracowane dotychczas formy oddziaływania terenowego. Nawiązuje ścisłą współpracę z gospodarstwami indywidualnymi, w których prowadzi tzr. doświadczenia adaptacyjne. Były to poletka o charakterze nawozowym, odmianowym i uprawowym. Charakter pracy Zakładu ulega zasadniczej zmianie z chwilą powołania w 1968 roku służby doradztwa specjalistycznego, której zadaniem było, jak pisano wtedy, zapewnienie stałej pomocy służbie gromadzkiej i zbliżeniu ośrodków naukowych do praktyki rolniczej. Od 1 lipca 1968 roku rozpoczyna się typowanie gospodarstw wdrożeniowych. Podstawowym zadaniem zaczyna być wdrażanie i upowszechnianie postępu rolniczego.

1975-1990
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest nadal rozwijanie i wdrażanie do praktyki postępu rolniczego, organizowanie upowszechniania tego postępu, a także koordynacja działalności prowadzonej w tym zakresie przez inne jednostki organizacyjne. Z dniem 1 kwietnia 1982 roku WOPR przejmuje część pracowników gminnej służby rolnej. Następuje nowy podział zadań w służbie doradczej. Wdrożenia prowadzi służba zakładowa i rejonowa, a prace upowszechnieniowe gminni specjaliści ds. UPR. Podstawową formą upowszechniania staje się doradztwo grupowe. Do statutowych zadań Ośrodka należy także szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr zatrudnionych w rolnictwie i producentów rolnych.

1991-1999
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Konsekwencją podziału WOPR jest wyodrębnienie dwóch, niezależnych od siebie jednostek – Państwowego Gospodarstwa Rolnego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Niezależnie od nazwy, Szepietowo zawsze było nośnikiem postępu w rolnictwie oraz przekaźnikiem wiedzy i osiągnięć nauki do praktyki rolniczej.

1999-2004
Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

W wyniku reformy administracyjnej kraju zmienia się nie tylko nazwa, ale i zakres działania Ośrodka, który obejmuje całe województwo podlaskie. Zarządzeniem Wojewody Podlaskiego zostaje powołany Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

2005-…
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

1 stycznia 2005 r. Ośrodek uzyskał osobowość prawną (Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego) oraz zmienił nazwę na Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego).