Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowy nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowy nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”


Print Friendly, PDF & Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór rozpocznie się 5 lipca i będzie trwał do 3 sierpnia 2017 r.

Działanie skierowane jest do rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy spełnią określone warunki. Warunkiem uzyskania pomocy jest rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz osiągnięcie celu operacji we wskazanym terminie. Wnioskodawca jest również zobowiązany do podlegania ubezpieczeniu społecznego rolników w pełnym zakresie.

Formą udzielenia pomocy będzie refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 300 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji to 10 tys. zł.

W ramach działania beneficjent może zakupić wraz z instalacją maszyny lub urządzenia do przetwarzania i magazynowania, aparaturę pomiarową, kontrolną. Kwalifikowane będą również koszty budowy i modernizacji budynków wykorzystywanych do produkcji oraz koszty ogólne. Zakup środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń i sprzętu nie podlega refundacji.

Wnioski będą podlegały ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji będzie decydować o kolejności przyznania pomocy. Punktowany będzie m.in. wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, bezrobocie w powiecie oraz rodzaj operacji czyli jej wpływ na innowacyjność, ochronę środowiska a także wykorzystanie produktów i surowców certyfikowanych.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

Beata Okrasińska

Źródło: www.arimr.gov.pl