Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowy nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach rolnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowy nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach rolnych


Print Friendly, PDF & Email

Już od 28 września 2017 roku do 27 października można będzie ubiegać się o kolejne dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Nadchodzący nabór dotyczy gospodarstw położonych na obszarach NATURA 2000 – “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

O pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk wynosi co najmniej 1 ha. ARiMR dofinansuje inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, inwestycje które nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochronne obszaru Natura 2000 i nie będą sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo.

Dofinansowanie jakie można uzyskać w całym okresie PROW 2014-2020 to maksymalnie 500 000 zł jeżeli operacja będzie związana z budową lub modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie, oraz 200 000 zł na inwestycje pozostałe, np. zakup nowych maszyn do gospodarstwa. Dofinansowanie udzielane jest do poniesionych kosztów udokumentowanych na poziomie 50 %, młodzi rolnicy mogą liczyć na wyższy poziom dofinansowanie aż 60 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach działania można złożyć tylko jeden wniosek. Kolejność przysługiwania pomocy będzie uzależniona od powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarach NATURA 2000 w stosunku do powierzchni całego gospodarstwa.

Prezes ARiMR w ciągu 50 dni od zakończenia naboru ogłosi listę osób zakwalifikowanych w województwie mazowieckim oraz pozostałych.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl