Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pierwsze miejsce dla Wiadomości Rolniczych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pierwsze miejsce dla Wiadomości Rolniczych


Print Friendly, PDF & Email

Już po raz kolejny najlepsi w kraju rolnicy, agroprzedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy podzielili się swoimi doświadczeniami i dorobkiem. 20 stycznia 2016 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu. Na uroczystości Wiadomości Rolnicze otrzymały pierwsze miejsce w konkursie „AgroKlasa ODR 2015″.

 

gala 1

W tym roku zorganizowano cykl konfrontacji w sześciu wydziałach SGGW: Nauk o Zwierzętach, Nauk o Żywności, Nauk Ekonomicznych, Inżynierii Produkcji, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz Rolnictwa i Biologii.

Konferencje „Drogi do AgroSukcesu” to kontynuacja pomysłu sprzed 5 lat, kiedy w Auli Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu – laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych SGGW o źródła ich dużych sukcesów gospodarczych.

gala 2

W barwach nieformalnej AgroAkademii Umiejętności Praktycznych znaleźli się najlepsi w kraju rolnicy, agroprzedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy, którzy podzielili się przed młodzieżą akademicką i kadrą naukowo-dydaktyczną SGGW swoimi bogatymi doświadczeniami i dorobkiem.

Program Noworocznej Gali Agrobiznesu był  bogaty. Na Gali m.in.: podsumowano Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” oraz konkursy „Kwatery na Medal 2015” i „AgroKlasa ODR 2015”, wręczono Medale 25-lecia laureatom konkursu Agroprzedsiębiorca RP z l. 1991 – 2015 oraz Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” i Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”. Nagrody i wyróżnienia wręczali: Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski, Podsekretarz Stanu w MRiRW Rafał Romanowski oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

W konkursie “AgroKlasa ODR 2015” co roku oceniane są wydawnictwa wszystkich ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce. Miesięcznik Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Wiadomości Rolnicze otrzymał ex aequo z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach pierwsze miejsce. Nagrodę odebrał Grzegorz Mikołajczyk dyrektor PODR w Szepietowie wspólnie z Anna Fatygą redaktor naczelną miesięcznika. Przypomnijmy zwycięscy konkursu są wyłaniani na podstawie punktów za: przedruki całych artykułów, bądź ciekawych fragmentów, punkty za okładkę miesiąca i wreszcie za najciekawszą broszurę tematyczną nadesłaną do AgroBiblioteczki.

Organizatorzy Konferencji: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor SGGW i Redakcja AGRO.

Patronat Honorowy Gali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

gala 3

gala 4

żródło: AGRO