Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowatorskie rozwiązania w produkcji mleka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowatorskie rozwiązania w produkcji mleka


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w szkoleniu online pt. „Nowatorskie rozwiązana w produkcji mleka”. Celem realizowanego szkolenia jest wspieranie innowacji w rolnictwie oraz produkcji żywności na obszarach wiejskich.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Celem głównym operacji jest podniesienie merytorycznej wiedzy z zakresu technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego. W trakcie szkolenia poruszone zostaną tematy z zakresu żywienia i zdrowia zwierząt, dobrostanu, zarządzania stadem oraz rozwiązań technologicznych w oborach.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego poszerzenia wiedzy z zakresu utrzymania bydła mlecznego. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Szkolenie przyczyni się do poznania teoretycznej wiedzy i rozwiązań z zakresu nowoczesnych rozwiązań w produkcji mleka.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tą tematykę. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny złożyć wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową  (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 25.11.2020 r. do godz. 15.30.

  • mailem (skan, zdjęcie) na adres tkruszewski@odr-szepietowo.pl
  • faxem na nr tel. 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Po otrzymaniu zgłoszenia na wskazanego maila zostanie wysłana instrukcja logowania na szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 9.00 (online).

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu:

Tadeusz Kruszewski, tel. 86 275 89 16, 604 149 536 e-mail: tkruszewski@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszeniowa

Program

Tadeusz Kruszewski