Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowoczesna technika w produkcji zbóż – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowoczesna technika w produkcji zbóż


Print Friendly, PDF & Email

Dużym zainteresowaniem wśród rolników województwa podlaskiego cieszyła się konferencja: ”Nowoczesna technika jako wsparcie w produkcji zbóż”, która odbyła się 27 lutego 2015 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Sposoby ochrony i nawożenia roślin, stosowania pestycydów i nawozów w rolnictwie, wpływ chemicznej ochrony na parametry ilościowe i jakościowe zbóż, technologia nawożenia zbóż, najnowsze techniki w stosowaniu środków ochrony roślin to tylko niektóre tematy poruszane na spotkaniu.

Jako pierwszy swój wykład wygłosiła przedstawicielka Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Białymstoku Krystyna Snarska, która omówiła wpływ chemicznej ochrony na parametry ilościowe i jakościowe zbóż.

Paweł Grabowski reprezentujący Grupę Azoty i firmę Rolpol Ołdakowscy, omówił technologię nawożenia zbóż.

Najnowsze techniki w stosowaniu środków ochrony roślin przedstawił Eugeniusz Tadel z MODR Tarnów. Wykładowca skupił się na zagadnieniach wynikających z najnowszych przepisów integrowanej ochrony roślin w kontekście kalibracji opryskiwaczy i doboru sprzętu, jak i prawidłowego stosowania pestycydów. Zaprezentował kilka rodzajów dysz eżektorowych, których używanie zmniejsza redukcję znoszenia cieczy użytkowej oraz najnowocześniejsze systemy satelitarne i komputerowe wspomagające stosowanie środków ochrony roślin.

O dolistnym dokarmianiu roślin, mówił. Grzegorz Tymiński przedstawiciel firmy Intermag.

Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i listę odmian zalecanych do siewu w województwie podlaskim przedstawił Jerzy Kożuch z Działu Doświadczalnictwa Terenowego w Białymstoku.

Andrzej Markowski

 

konf zbo 25 luty 2015

konf zbo 25 lutego 2015

fot. Anna Fatyga