Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowoczesna ochrona roślin w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowoczesna ochrona roślin w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje wojewódzką konferencję pt. “Nowoczesna technika stosowania środków ochrony roślin”. Głównym zagadnieniem poruszanym w roku bieżącym oprócz tematu przewodniego będzie zwalczanie ujemnych skutków znoszenia podczas stosowania zabiegów pestycydowych na polach opryskiwaczami rolniczymi.

 

Program Konferencji

Nowoczesna technika stosowania środków ochrony roślin

8 listopada 2016 rok

1000     Otwarcie konferencji Dyrektor PODR Szepietowo

1010       Nowoczesne metody stosowania środków ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem walki z przyczynami znoszenia cieczy użytkowej – mgr inż. Eugeniusz Tadel (wykład)

1055     Dobór nowoczesnych środków ochrony roślin i właściwych metod ich stosowania kluczem do sukcesu w produkcji zbóż jakościowych – mgr inż. Wojciech Zawalich.

1140     Odmiany zbóż jarych w ofercie firmy Hodowli Roślin Strzelce -mgr inż. Radosław Radulski

1155     Przerwa kawowa

1215     Nowe możliwości wspomagania integrowanej ochrony roślin – prof. dr hab. Leszek Orlikowski

1255       Higiena fitosanitarna ważnym elementem integrowanej ochrony roślin – mgr Stanisław Stobiecki

1315     Nowoczesne metody stosowania środków ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem walki z przyczynami znoszenia cieczy użytkowej – mgr inż. Eugeniusz Tadel (Część Praktyczna)

1400     Uroczysty obiad

Konferencja odbędzie się 8 listopada 2016 w Szepietowie w Restauracji Słowiańska (ul. Główna 26, 18-210 Szepietowo)

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników oraz doradców PZDR.

Andrzej Markowski