Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe terminy stosowania nawozów naturalnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe terminy stosowania nawozów naturalnych


Print Friendly, PDF & Email

Obowiązujący od 27 lipca 2018 roku „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”, poza wieloma innymi regulacjami, określa również terminy stosowania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego tj. gnojówki, gnojowicy obornika i pomiotu ptasiego.

Pozostają w mocy dotychczasowe zasady, w myśl których istotną rolę w podejmowaniu decyzji mają panujące warunku pogodowe – stosowanie nawozów jest zabronione w przypadku gdy gleba jest zamarznięta, pokryta lub nasycona wodą, pokryta śniegiem i to niezależnie od okresu kiedy takie zjawisko ma miejsce. Zmianom, w myśl nowej regulacji, ulegają terminy stosowania nawozów naturalnych zarówno jesienią jak i wiosną. Różne są terminy stosowania nawozów płynnych (gnojówka i gnojowica) oraz nawozów stałych (obornik i pomiot ptasi), dodatkowo zróżnicowanie dotyczy rodzaju użytkowanych gruntów  oraz ich położenia administracyjnego.

Grunty orne

Jesienny termin nawożenie na gruntach ornych gnojowicą i gnojówką  do 15 października obowiązuje w następujących gminach województwa podlaskiego: Augustów (gm. Miejska i wiejska), Bakałarzewo, Bargłów Kościelny, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Filipów, Giby, Janów, Jeleniewo, Krasnopol, Krynki, Kuźnica, Lipsk, Nowinka, Nowy Dwór, Płaska, Przerośl, Puńsk, Raczki, Rutka – Tartak, Sejny (gm. m. i w.), Sidra, Sokółka, Suchowola, Suwałki (gm. m. i w.), Sztabin, Szudziałowo, Szypliszki i Wiżajny.

Termin stosowania gnojowicy i gnojówki  na GO do 25 października dotyczy wyłącznie gminy Szumowo.

W pozostałych gminach województwa podlaskiego gnojowicę i gnojówkę można stosować na gruntach ornych do 20 października.

Wiosną nawożenie gnojowicą i gnojówką na GO w całym województwie podlaskim rozpocząć można od 1 marca.

Nawozy stałe (obornik, pomiot ptasi), niezależnie od miejsca położenia gruntów, można stosować na GO w okresie  od 1 marca do 31 października

TUZ, uprawy wieloletnie i uprawy trwałe

Terminy stosowane są mniej skomplikowane i różnią się wyłącznie od rodzaju nawozu: nawozy płynne można stosować w okresie od 1 marca do 31 października, natomiast nawozy stałe od 1 marca do 30 listopada.

 Od wyżej wymienionych zasad możliwe są w szczególnych sytuacjach odstępstwa związane z opóźnionymi zbiorami lub specyficznymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi terminowe wykonanie nawożenia. Sytuacje takie wymagają jednak bardzo szczegółowego dokumentowania, a granicznym nieprzekraczalnym terminem stosowania nawozów naturalnych jest zawsze 30 listopad.

Dariusz Gaszewski