Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe prawo dotyczące zdrowia roślin – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe prawo dotyczące zdrowia roślin


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 14 grudnia 2019 r weszło w życie nowe prawo dotyczące produkcji i obrotu materiałem roślinnym oraz prawo dotyczące kontroli. Reguluje je Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 2016/2031 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 2017/625. To prawo zmienia i rozszerza obowiązujące wymagania fitosanitarne.  Powiększono liczbę podmiotów, które będą podlegały wpisowi do rejestru podmiotów profesjonalnych. Obowiązkowi rejestracji będą podlegały podmioty zajmujące się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą materiału roślinnego na terenie UE, a także importerzy i eksporterzy towarów pochodzenia roślinnego. Podmioty już wpisane na listę prowadzoną przez PIORiN będą musiały zaktualizować swoje dane do 14 marca 2020r. Podmioty których dotychczas obowiązek wpisania się na listę nie dotyczył będą musiały dokonać rejestracji w WIORiN. Zmianie ulegnie również zakres materiału roślinnego, który musi posiadać paszport roślin podczas jego transportu na terytorium UE. Paszport będą musiały posiadać wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia oraz określone nasiona. Zwolnienie z obowiązku rejestracji będą miały podmioty wtedy  gdy dostarczają wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom statecznym: małe ilości roślin w sposób inny niż w ramach sprzedaży na odległość (np. Internet, zamówienia przez telefon), małe ilości nasion, innych niż nasiona objęte wymogiem świadectw fitosanitarnych w imporcie.

Źródło: piorin.gov.pl

       Jolanta Grodzka