Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości


Print Friendly, PDF & Email

 

Zakończono realizację  kolejnych bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Reorientacja – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”, realizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach działania 8.1  Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

oglo_11_2011

 

Od lutego do maja 2012 trwała realizacja 3 szkoleń „Technolog robót budowlanych – stolarz, dekarz”, których celem było przygotowanie ich uczestników do pracy w zawodzie Stolarz lub Dekarz. Zgodnie z zainteresowaniem i zapotrzebowaniem zarówno uczestników i lokalnych rynków pracy zorganizowano dwa szkolenia o specjalności Dekarz (w powiecie grajewskim i białostockim) oraz jedno szkolenie o specjalności Stolarz (w powiecie białostockim). Ogólnie nowe kwalifikacje zawodowe uzyskało łącznie 36 rolników i domowników z województwa podlaskiego.

Szkolenie „Stolarz” prowadzone było od 15 lutego do 19 kwietnia  br. i obejmowało 304 godzin, w tym 76 godz. teoretycznych i aż 228 godz. praktycznych.  Program szkolenia pozwolił uczestnikom szkolenia poznać cały proces wyrobu mebli począwszy od rozróżniania gatunków drewna, ich obróbki i zabezpieczenia, wykończenia powierzchni drewna, doboru okuć i materiałów dodatkowych, czytania rysunku technicznego, komputerowego projektowania mebli kończąc na wykonywaniu i montowaniu zespołów meblowych. Po przyswojeniu wiedzy teoretycznej, kursanci pod okiem wykwalifikowanych trenerów doskonalili umiejętności na zajęciach  praktycznych odbywających się w zakładzie stolarskim, gdzie mieli okazję obsługiwać maszyny i urządzenia ręczne wykonując zestawy meblowe.

Szkolenie „Dekarz” trwało 164 godziny, w tym aż 120 godz. stanowiły zajęcia praktyczne. Uczestnicy poznali narzędzia i sprzęt do robót dekarskich, rodzaje podkładów pod pokrycia papowe i materiałów bitumicznych,  a także  zasady BHP i ppoż. przy robotach dekarskich. Podczas zajęć praktycznych zdobyli umiejętności układania różnych pokryć dachowych, w tym blachy, papy, dachówki, gonty oraz płyty z tworzyw sztucznych.

Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniono badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, wyżywienie, oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Szkolenia zakończyły się egzaminem, który wszyscy panowie zdali z wynikiem pozytywnym. Na zakończenie wręczono absolwentom certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Ponadto wszyscy kursanci otrzymali wsparcie doradcze w postaci indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Poradnictwo ukierunkowane było na ocenę predyspozycji zawodowych, cech osobowościowych uczestników w odniesieniu do warunków na lokalnym rynku pracy,  a także zdobycie umiejętności aktywnego  i skutecznego poszukiwania zatrudnienia.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłej pracy zawodowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie szkoleniowym  „Reorientacja – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”  zapraszamy do zgłoszenia się do Biura Projektu w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, tel. 86/275 89 27.

 

949_CIMG1310

949_CIMG1313

 

949_P4121314

949_P4121317

 

 

 

 

 

 

oglo_11_2011_1