Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowa ustawa o hodowli zwierząt – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowa ustawa o hodowli zwierząt


Print Friendly, PDF & Email

Od 23 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa regulująca sprawy dotyczące hodowli oraz rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich.

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132). Nowe przepisy są wprowadzane, aby dostosować polskie prawo do obowiązującego prawodawstwa Unii Europejskiej. Nowa ustawa ma na celu uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich w ramach jednej ustawy.

Nowa  ustawa – dodanie nowych zwierząt

Nowa ustawa podaje zasady obowiązujące przy hodowli świń, bydła, owiec, kóz oraz koni. Dodatkowo został sprecyzowany sposób utrzymywania takich zwierząt jak:

  • Drób (ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus) – w przypadku, gdy jest utrzymywany w warunkach fermowych),
  • Jeleniowate (jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jeleń sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama), utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej),
  • Zwierzęta futerkowe (lis pospolity (Vulpes vulpes), lis polarny (Alopex lagopus), norka amerykańska (Neovison vison), tchórz (Mustela putorius), jenot (Nyctereutes procyonoides), nutria (Myocastor coypus), szynszyla (Chinchilla lanigera) i królik (Oryctolagus cuniculus), utrzymywane w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego),
  • Pszczoły (Apis mellifera),
  • Alpaki (Vicugna pacos),
  • Jedwabniki morwowe (Bombyx mori).

Na wniosek hodowców wyżej wymienione zwierzęta zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich. Dodatkowo w nowej ustawie uregulowano sprawy związane z hodowlą, oceną wartości użytkowej i genetycznej, prowadzeniem ksiąg hodowlanych dla trzody chlewnej oraz rejestrów dla pozostałych zwierząt. Nowe przepisy wyjaśniają również zagadnienia związane z ochroną zasobów genetycznych i kontrolą nad hodowlą oraz rozrodem zwierząt.

Według nowych przepisów istnieje obowiązek ciągłego prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz oraz zwierząt koniowatych. W sposób ciągły muszą być również prowadzona ocena wartości użytkowej i genetycznej wspomnianych gatunków zwierząt. Zachowanie ciągłości dotyczy także zwierząt futerkowych, jeleniowatych, drobiu oraz pszczół, których nie dotyczy unijne rozporządzenie.

Zmiany w ustaleniu wysokości pobieranych opłat oraz w zatwierdzeniu programu hodowlanego

Nowa ustawa wprowadza zmiany dotyczące określania wysokości pobieranych opłat, które będą ustalane samodzielnie przez uprawnione do tego podmioty. Podstawą do ustalenia wysokości pobranych opłat będą: wielkość należności związanych z dokonaniem wpisu, wystawienia zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zatwierdzania programu hodowlanego. Program będzie mógł zatwierdzać lub odrzucać minister rolnictwa, co zostało przedstawione w uzasadnieniu:  W art. 9 wskazano tryb, w jakim minister właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez uznany związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Zmiany w dofinansowaniu na rzecz hodowli zwierząt w zakresie postępu biologicznego

Nowe ustawa wprowadza przepisy, które zakładają udzielenie pomocy finansowej na prowadzenie ksiąg hodowlanych i ocenę wartości użytkowej oraz hodowlanej zwierząt gospodarskich.

Więcej informacji można znaleźć w Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 Aneta Ciborowska

 

Źródło: Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich; MRiRW