Polityka Prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Inspektorem ochrony danych w PODR w Szepietowie jest PODR w Szepietowie.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk oraz okres trwania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy o świadczenie usług oferowanych przez PODR w Szepietowie, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy o świadczenie usług oferowanych przez PODR w Szepietowie. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego


Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Podlaskiego 2 kwietnia 2013 roku powołał Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego działającą przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) w odniesieniu do Rady Społecznej Doradztwa w Szepietowie, Zarząd Województwa Podlaskiego 2 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr 152/2189/2013 powołał Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na 5-letnią kadencję w składzie:

1) Daria Krystyna Sapińska – przedstawiciel sejmiku województwa

2) Mieczysław Bagiński – przedstawiciel zarządu województwa

3) Bogumiła Roszczyk-Parzych – przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej

4) Grzegorz Leszczyński – przedstawiciel właściwej miejscowo izby rolniczej

5) Stefan Tyczkowski – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

6) Mirosław Surowiec – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

7) Jan Perkowski – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

8) Stanisław Grajewski – przedstawiciel związku zawodowego rolników działającego na obszarze województwa

9) Bernard Maciulewski – przedstawiciel szkoły wyższej oraz instytutów badawczych, kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

10) Aleksander Kiryluk – przedstawiciel szkoły wyższej oraz instytutów badawczych, kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

11) Jan Kobus – przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa, działających na obszarze województwa

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa. Do zadań Rady należy opiniowanie planu działania Ośrodka, sprawozdania z realizacji tego planu i zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki doradztwa rolniczego.

Sabina Polecka-Golak