Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – XIX edycja konkursu na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – XIX edycja konkursu na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy


Print Friendly, PDF & Email

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” to konkurs o wieloletniej tradycji, który skierowany jest do osób wytwarzających w tradycyjny sposób produkty kulinarne. Ma charakter otwarty, więc przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe. Całość organizowana jest dwuetapowo.

Pierwszy etap: jest to finał regionalny, w którym chcąc uczestniczyć należy przysłać kartę zgłoszeniową dla produktu (nie osoby), podczas którego wyłonieni zostaną laureaci w czterech głównych kategoriach.

Dokładnie wypełniona i własnoręcznie podpisana karta zgłoszeniowa (dostępna m.in. w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego, w siedzibie PODR oraz na stronach internetowych: www.produktyregionalne.pl oraz www.odr.pl) musi być dostarczona do  PODR w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce) do pokoju nr 20.

Zgłaszane do konkursu produkty będą zakwalifikowane do jednej z czterech głównych kategorii, a następnie do którejś z podkategorii:

I.Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

podkategorie: produkty i przetwory mięsne,

produkty i przetwory z ryb,

produkty i przetwory mleczne,

miody

II.Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

podkategorie: przetwory owocowe,

przetwory warzywne,

produkty zbożowe,

wyroby cukiernicze)

III. Napoje regionalne

podkategorie:  napoje bezalkoholowe,

napoje  alkoholowe

IV.Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Wymogiem jest, że jeden wytwórca może zgłosić maksymalnie 4 produkty, każdy w innej kategorii.

W trakcie eliminacji regionalnych (wojewódzkich) zdobywcy nagród w latach poprzednich mogą ubiegać się o nominację do prestiżowej nagrody „Perła 2019”. Wystarczy tylko wypełnić taką samą kartę zgłoszeniową, i opatrzyć na górze dopiskiem „PERŁA2019”.

Po weryfikacji przez głównego organizatora – Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, produkty zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie, o czym będziemy powiadamiać telefonicznie lub e-mailem.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w naszym regionie jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Drugi etap: to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w etapie wojewódzkim – najlepszych produktów do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA 2019”. Wielki Finał XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” odbędzie się 29 września 2019 r. w Poznaniu, w czasie Targów „Smaki Regionów” w pawilonie 11.

Kartę zgłoszeniową należy dokładnie wypełnić, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do PODR w Szepietowie, do pokoju nr. 20 lub wysłać na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Szepietowo 64

18-210 Szepietowo

z dopiskiem: NKD (lub Nasze Kulinarne Dziedzictwo)

Istnieje możliwość przekazania kart zgłoszeniowych do PODR za pośrednictwem:

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa w dniu 14 czerwca 2019 r.

Termin i miejsce wojewódzkiego finału Konkursu NKD podany będzie oddzielnym komunikatem na stronie internetowej PODR.

Bliższe informacje pod nr. telefonu: 86 275 89 38, lub kom. 506 662 611.

Karta zgłoszenia produktu do pobrania.

Joanna Czarkowska