Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie za nami konferencja „Farmera” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie za nami konferencja „Farmera”


Print Friendly, PDF & Email

Do historii przeszła kolejna edycja konferencji ”Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, organizowana przez redakcję pisma rolniczego Farmer. Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 7 listopada w Pałacu Kultury i Nauki spotkali się politycy, eksperci, rolnicy oraz wszyscy związani z rolnictwem, aby przeprowadzić dyskusję na najbardziej aktualne tematy w branży.

Po uroczystej inauguracji został przeprowadzony pierwszy tego dnia panel dyskusyjny na temat modelu polskiego rolnictwa. Wśród uczestników dyskusji byli: Karol Krajewski – doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej KRiRW, Stanisław Kacperczyk – prezes zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, prof. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Wawrzyniec Czubak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. Małgorzata Korbin – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Witold Boguta – prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Dyskusja dotyczyła wielu wątków branży rolniczej, które w przyszłości będą decydowały o rozwoju, i co za tym idzie dochodowości tego sektora gospodarki. Poseł Jarosław Sachajko podkreślał, że nikt niczego za rolników nie zrobi – Państwo muszą wyjść do klienta, próbować walczyć o swoje miejsce – powiedział do obecnych na sali rolników. Według jego opinii powinniśmy uświadamiać mieszkańców miast, że za ceną idzie jakość, co pomoże rolnikom w sprzedaży wysokiej jakości produktów. Prof. Bogdan Klepacki podkreślił znaczenie szukania form aktywności mało popularnych – zaczynamy być np. znaczącym producentem ziół. Poruszony został też temat działania rolników w grupach producenckich. Zostały przedstawione szanse jakie wynikają w związku ze zrzeszaniem się rolników w grupy producenckie, a co za tym idzie poczucie bezpieczeństwa rolników. Ten temat został poruszony również przez Stanisława Kacperczyka, który uważa że powinno się to wyrażać w stabilnych podstawach własnościowych, długich dzierżawach. Określone powinny być ramy prawne do funkcjonowania – to pozwala na długoterminowe inwestycje.

Prof. Małgorzata Korbin zwróciła uwagę, że sadownictwo rozwijało się dynamicznie, zwiększyło produkcję – jesteśmy na świetnym poziomie, ale również na to że trzeba ten poziom utrzymać i tu rolnicy powinni pójść w kierunku dbałości o jakość wytwarzanego przez siebie produktu.

Kolejnym punktem konferencji były debaty w kilku niezależnych blokach tematycznych. Uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusjach na tematy związane z  prawem i ekonomią, agrotechniką, produkcją mleka, trzodą chlewną i techniką rolniczą.

Każdy z tych bloków tematycznych zawierał część wykładową gdzie można było wysłuchać prelekcji na interesujące tematy, debaty oraz konsultacje eksperckie.

Krzysztof Kuteszko

zdjęcia: farmer.pl