Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, odbyła się konferencja Farmera – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, odbyła się konferencja Farmera


Print Friendly, PDF & Email

W czwartek 7 listopada odbyła się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie organizowana przez miesięcznik Farmer. Miejscem spotkania było Centrum Targowo-Kongresowego Global Expo. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie był Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia.

Konferencje rozpoczęła debata ”Polska na globalnym rynku producentów żywności”. W dyskusji wzięli udział:  dr Marian Kamyczek dyrektor, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice, Jacek Strzelecki ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego, Rafał Mładanowicz prezes KFPZ, Witold Boguta prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, dr hab. Dorota Konopacka prof. IO, dyrektor, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Katarzyna Kwiecień dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu z KOWR oraz Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny, „Farmer”, farmer.pl, bezpluga.pl. W debacie poruszono wiele wątków dotyczących rozwoju polskiego rolnictwa w oparciu o globalny rynek. Dość dużo czasu poświęcono na analizie obecnej sytuacji i tego na jakim jesteśmy etapie w tym momencie jeśli chodzi o promocję naszych produktów na światowych rynkach. Były też analizowane przykłady działań innych państw, które na tym polu odniosły sukces.

Po debacie przyszedł czas na sesje tematyczne, które były tak dobrane, aby jak najbardziej odpowiadać na  aktualne tematy, które interesują rolników. Wykłady odbywały się w następujących blokach tematycznych: agrotechnika, bez pługa czyli o uprawach bezorkowych, technika rolnicza, produkcja trzody chlewnej, rolnicy w social mediach: żniwa lajków i magazyn wiedzy. Każdy z tych bloków tematycznych zawierał część wykładową gdzie można było wysłuchać prelekcji na interesujące tematy, debaty oraz konsultacji eksperckich.

Krzysztof Kuteszko