Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Najnowsze “Wiadomości Rolnicze” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Najnowsze “Wiadomości Rolnicze”


Print Friendly, PDF & Email

Zachęcamy do lektury wrześniowego numeru „Wiadomości Rolniczych” . W związku z Podlaskim Dniem Kukurydzy dużo miejsca poświęcamy „królowej  pasz” – kukurydzy.

Ponadto przedstawiamy historię Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. To już 70 lat jesteśmy z Wami, drodzy rolnicy. Ta piękna rocznica jest okazją do wspomnień, podsumowań i refleksji. Pamiętajmy, że doradztwo rolnicze to przede wszystkim ludzie, którzy pracują i pracowali na przestrzeni lat i swoją pracą przyczynili się do rozkwitu podlaskiej wsi. Z okazji jubileuszu zachęcam do podzielenia się wspomnieniami, np. z pobytu w Szepietowie, współpracy z  naszymi doradcami, ale także  anegdotami lub zwykłymi wydarzeniami związanymi z naszą pracą. Przesyłajcie swoje refleksje na adres: redakcja.wr@odr-szepietowo.pl, lub tradycyjną pocztą – powstanie w ten sposób wyjątkowa, jubileuszowa Księga Pamiątkowa, którą opublikujemy na łamach naszego pisma.

Przypominamy, że już po raz trzeci rolnicy, którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, będą mogli skorzystać z działania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Proponowany termin naboru przewidziany jest na wrzesień. Warto przeczytać jakie warunki trzeba spełnić aby skorzystać z dofinansowania.

Na początku lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, czyli tzw. programu azotanowego. Co to oznacza dla rolnika? – przeczytacie we wrześniowych „Wiadomościach Rolniczych”.

To tylko niektóre tematy, które poruszamy na łamach czasopisma. Zachęcamy do lektury i kontaktu z redakcją.

Anna Fatyga

Redaktor Naczelna „Wiadomości Rolniczych”