Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolnika [DEBATA] – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sprzedaż produktów żywnościowych przez rolnika [DEBATA]


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy mają możliwość ryczałtowego opodatkowania przychodów bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. 23 marca 2016 r. odbędzie się publiczna debata na żywo, której celem będzie omówienie praktycznych aspektów stosowania nowych regulacji. Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu, odwiedźcie nasze biura powiatowe. Oglądajcie TRANSMISJĘ NA ŻYWO.

Debata odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Zachęcamy do udziału w video debacie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 23 marca 2016 r. do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Organizujemy wspólne oglądanie debaty z możliwością zadawania pytań. Mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego zapraszamy bezpośrednio do siedziby Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Udział w debacie należy zgłosić telefonicznie do właściwych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego lub dzwoniąc do PODR w Szepietowie:

  • Bożena Pruszyńska – tel. 86 275 89 28
  • Joanna Czarkowska – tel. 86 275 89 38
  • Ryszard Żochowski – tel. 86 275 89 24
Lp. Powiat Osoba odpowiedzialna za rekrutację Kontakt
1 augustowski Edyta Bronakowska 517 531 684
Monika Brzostowska 504 823 033
2 białostocki * Wioletta Sangar  502 314 495
3 bielski Wawrzyniec Wichrowski 507 477 962
4 grajewski Jadwiga Mielczarek 783 688 603
Mariola Sendrowska 502 477 910
5 hajnowski Agnieszka Kościuczuk 502 477 963
Robert Aleksiejuk 502 356 177
6 kolneński Ramatowska Mirosława 791 971 559
7 łomżyński Elżbieta Grunwald 510 924 859
8 moniecki Małgorzata Czarkowska. 600 661 861
9 sejneński Rafał Miszkiel 502 477 947
10 siemiatycki Anna Szeryńska 502 477 909
11 sokólski Katarzyna Hojnik- Horczak 667 737 748
Karolina Dereszkiewicz 667 112 874
12 suwalski Halina Szabłowska 602 621 333
13 wysokomazowiecki Maria Kamińska 887 867 651
14 zambrowski Anna Rytelewska 535 984 234

*   udział bezpośredni  –  sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego,  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.