Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego


Print Friendly, PDF & Email

Pod taką nazwą rozegrał się w tym roku konkurs skierowany do kwater agroturystycznych, do którego zgłosiło się 14 uczestników z terenu całego województwa. Obecna edycja konkursu przeprowadzona została w dwóch kategoriach: gospodarstw wynajmujących maksymalnie 5 pokoi i gospodarstw wynajmujących 6-12 pokoi.

Uroczysty finał zorganizowano w dniu 11 października, w trakcie Jesiennych Targów Ogrodniczych. Wśród honorowych gości był Mikołaj Janowski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz Marian Brożyna – przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.
Spotkanie rozpoczął Jan Zalewski – Dyrektor PODR witając przybyłych gości. Następnie uczestnikom przedstawiono w postaci prezentacji komputerowej konkursowe kwatery, a po odczytaniu protokołu komisji konkursu z odwiedzin i oceny wszystkich zgłoszonych obiektów, wręczono przyznane nagrody w postaci pucharów i nagród pieniężnych:
• w kategorii gospodarstw agroturystycznych oferujących wypoczynek w kwaterze o maksymalnie 5 pokojach, otrzymały kwatery :
I miejsce: gospodarstwo agroturystyczne Zenona Borawskiego z Wizny w powiecie łomżyńskim,
II miejsce: „Siedlisko Leszczewek”, Wioletty Winnickiej oraz Heleny i Eugeniusza Dzienisiewicz z Leszczewka w powiecie suwalskim,
III miejsce: „Zagroda nad Bugiem” Dominiki Agaty Młynarczuk z Wojtkowic Glinnej w powiecie wysokomazowieckim
Ponadto Komisja przyznała w tej kategorii również wyróżnienie w postaci grawertonu i nagrody rzeczowej – za innowacyjne rozwiązania architektoniczne w organizowaniu turystycznej przestrzeni rekreacyjnej – gospodarstwu agroturystycznemu „Ranczo Pasynki”, Krystyny i Jana Lewoc z Pasynek w powiecie białostockim.
• w kategorii gospodarstw agroturystycznych oferujących wypoczynek w kwaterze o 6- 12 pokoi, otrzymały kwatery:
I miejsce: „Stanica kresowa” Edyty Szubskiej z miejscowości Poczopek w powiecie sokólskim;
II miejsce: „Dwór Bartnika” Marii Sapiołko z Narewki w powiecie hajnowskim;
III miejsce: „Ośrodek wypoczynkowy stajnia i pensjonat dla koni” Aleksandry Toczko z Żurobic w powiecie siemiatyckim
Ponadto Komisja przyznała w tej kategorii również wyróżnienie w postaci grawertonu i nagrody rzeczowej – za innowacyjną ofertę turystyczną – gospodarstwu agroturystycznemu „Leśne Zacisze”, Adama i Ewy Janewicz z Sosnowa w powiecie augustowskim.
Pozostali uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy – grawertony oraz nagrody rzeczowe.
Celem promocji przedsięwzięcia, przy wejściu do sali konferencyjnej, na której odbywało się podsumowanie konkursu przygotowano wystawę fotograficzną poświęconą konkursowiczom w postaci tablic ze zdjęciami z poszczególnych kwater agroturystycznych. Wystawę można było obejrzeć w trakcie przerw, jak również dostępna jest przez najbliższy czas w siedzibie PODR. Na zakończenie podsumowania, przybyli goście wzięli udział w promocji i degustacji produktu lokalnego, przygotowanego specjalnie na tą okazję. W spotkaniu udział wzięło 30 osób – głównie właściciele kwater agroturystycznych z rodzinami, mieszkańcy terenów wiejskich oraz specjaliści PODR.
Obecna edycja konkursu została również wzbogacona o kategorię specjalną „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego”, którą przeprowadziła Wojewódzka Komenda Policji, a jej wyniki również zaprezentowano w trakcie finału wojewódzkiego konkursu. Wszystkie gospodarstwa otrzymały na rok „Niebieską Gwiazdę Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego 2014”, zaś spośród zgłoszonych gospodarstw trzy równorzędne nagrody otrzymały:
• „Ranczo Pasynki” – Bezpieczne Gospodarstwo Przyjazne Rodzinie
• gospodarstwo agroturystyczne w Wiźnie – Bezpieczne Gospodarstwo z Pasją
• „Ośrodek wypoczynkowy stajnia i pensjonat dla koni” – Bezpieczne Gospodarstwo z Tradycją
Ponadto, spośród wszystkich gospodarstw wyróżniono „Gościniec Joanna” i „Siedlisko Leszczewek”.

Całość działania sfinansowano z funduszy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim, natomiast realizacja leżała po stronie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie poprzez specjalistki Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, które wspierały merytorycznie właścicieli zgłaszanych gospodarstw agroturystycznych.

Udział w tego rodzaju projekcie wpływa aktywizująco na kwaterodawców w kierunku stałego udoskonalania oferty turystycznej i podnoszenia standardu oferowanych atrakcji. Organizacja regionalnego podsumowania i udział w nim jest bardzo ważny dla uczestników, gdyż daje możliwość wzajemnego poznawania się kwaterodawców, podpatrywania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń, a w przyszłości może przyczynić się do nawiązania szerszej współpracy.
Dzięki reprezentowaniu poszczególnych gmin czy powiatów, nierzadko gospodarstwa agroturystyczne otrzymują także od władz lokalnych nagrody, które są również cennymi trofeami w dorobku kwatery. W tym roku Zenon Borawski z Wizny otrzymał nagrodę Starosty Łomżyńskiego, Edytę Szubską nagrodził Starosta Sokólski, zaś Aleksandra Toczko otrzymała nagrody od Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego i od Wójta Gminy Dziadkowice.
Wszystkim finalistom konkursu gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Joanna Czarkowska