Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2013 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne 2013


Print Friendly, PDF & Email

Po raz jedenasty wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie podlaskim. Małgorzata i Dariusz Zarębowie ze wsi Jastrząbka Młoda w gminie Śniadowo zwyciężyli w konkursie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Konkurs to doskonała promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Komisja oceniała elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy tj. ład i porządek, stan budynków, instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń i ich stan oraz warunki w jakich przebywają zwierzęta. Pod uwagę brano również estetykę gospodarstwa i wydzielenie miejsca rekreacyjnego. Liczyła się też pomysłowość rolników w zastosowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

Organizatorzy konkursu:

–     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

–     Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,

–     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

–     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,

–     Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

–     Podlaska Izba Rolnicza,

–     Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Państwo Zarębowie prowadzą gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka wysokiej jakości, gospodarują na 62 hektarach. Zwycięstwo w konkursie to kolejny sukces rolników, na swoim koncie mają tytuł wicemistrza podlaskiej Agroligi i wyróżnienie Rolnik-Farmer Roku. Drugie miejsce w konkursie zajęli Katarzyna i Sławomir Stasińscy z Wysokiego w gminie Wiżajny, a trzecie Grażyna i Waldemar Bobinowie z miejscowości Oszkinie w gminie Puńsk. Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wręczył zwycięzcom pamiątkowy grawerton oraz nagrodę rzeczową.

MZ