Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabór do projektu “Nowe możliwości” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabór do projektu “Nowe możliwości”


Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna w partnerstwie z Gminą Suwałki, Powiatem Suwalskim (Ośrodek Wsparcia w Lipniaku) oraz Kancelarią Podatkową Tylenda Anna na terenie powiatów sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki realizuje Projekt “Nowe możliwości”

Podstawowym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób do 30 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznych z tytułu bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób spełniających kryteria udziału – będą to osoby:
• bezrobotne
• do 30 roku życia
• mieszkające na terenie powiatów sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki

Podczas rekrutacji preferencyjnie będą traktowane osoby:
• posiadające status osoby niepełnosprawnej (lekki i średni stopień niepełnosprawności ruchowej)
• do 24 roku życia
• długotrwale bezrobotne
• o najniższych dochodach/ korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej

W ramach projektu zaplanowane zostały działania, które wzmacniają potencjał zawodowy i społeczny uczestników. Uczestnicy zdobędą kwalifikacje zawodowe – zostaną kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodów:
1. Operator sprzętu komputerowego + specjalistyczny kurs ECDL Core
2. Przedstawiciel handlowy + kurs prawo jazdy kat. B
3. Spedytor + kurs języka angielskiego
4. Doradca klienta + kurs języka angielskiego

Wezmą również udział w cyklu zajęć wzmacniających kompetencje społeczno-zawodowe, które obejmują:
– poradnictwo zawodowe – planowanie ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej
– poradnictwo psychospołeczne prowadzone w formie grupowego coachingu kariery
– pośrednictwo pracy

W trakcie uczestnictwa w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymają:
• stypendium wypłacane przez okres 5 miesięcy
• zwrot kosztów dojazdów na szkolenia
• wyżywienie lub przerwy kawowe w trakcie szkoleń
• materiały szkoleniowe.

Dla 25 uczestników zostaną zorganizowane trzymiesięczne płatne staże zawodowe

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o rekrutacji można pobrać ze strony www.lgd.suwalszczyzna.com.pl

Hanna Wójcik