Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Młodzi rolnicy w Brukseli – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Młodzi rolnicy w Brukseli


Print Friendly, PDF & Email

W dniach 6-7 kwietnia 2016 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli, pod patronatem Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), odbył się III Europejski Kongres Młodych Rolników. Wydarzenie to miało służyć promocji ludzi młodych zajmujących się rolnictwem. Polska delegacja liczyła 44 uczestników, stanowiła najliczniejszą reprezentację.

W trakcie Kongresu przedstawione zostały projekty z krajów członkowskich, wyłonione do konkursu dla najlepszego rolnika. Wyróżnionych zostało kilka bardzo ciekawych przedsięwzięć. Na nagrodę zasłużyli młodzi rolnicy z Austrii, Bułgarii, Grecji i Łotwy.

W programie przewidziano również wystąpienia i dyskusje z przedstawicielami organizacji rolniczych, w tym Europejskiej Rady Młodych Rolników. Głos zabrali również posłowie do Parlamentu Europejskiego m.in. przewodniczący komisji rolnictwa i obszarów wiejskich Czesław Siekierski.

Kongres był doskonałą okazją do dyskusji na temat problemów z jakimi obecnie muszą się zmierzać młodzi rolnicy w Polsce. Podczas spotkań padało mnóstwo pytań dotyczących kryzysu na rynku mleka i wieprzowiny, wysokiej ceny ziemi oraz wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin.

Polska reprezentacja młodych rolników brała udział w Kongresie na zaproszenie polskich europosłów: Jarosława Kalinowskiego, Czesława Siekierskiego, Krzysztofa Hetmana oraz Andrzeja Grzyba.

1a

 

3b

4c

2a

4b

4a

Agnieszka Zawistowska