Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Minister Sawicki w Łomży – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Minister Sawicki w Łomży


Print Friendly, PDF & Email

Minister Sawicki spotkał się, 3 września w Łomży, z kierownictwem podległych mu agencji, szkół rolniczych oraz ośrodków doradztwa rolniczego z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Spotkanie miało dotyczyć znaczenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego PROW 2014-2020, ale głównym tematem stała się susza.

Gościem specjalnym zorganizowanej przez Odział Regionalny ARiMR w Łomży i Państwową Wyższa Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży był Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Na konferencję przybyły przedstawiciele instytucji podległych ministrowi m.in. ARiMR, ODR, ARR, ANR, KRUS z województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiegooraz zaproszeni goście.

Głównym tematem konferencji miał być PROW 2007-2013 i 2014-2020, ale ze względu na trudną sytuacje w rolnictwie – panująca susza i kary za nadprodukcję mleka stały się głównymi tematami konferencji.

Panująca w naszym kraju susza powoduje duże straty w rolnictwie dlatego podjąłem i podejmuję działania aby rolnicy otrzymali jak największe wsparcie.

Na chwilę obecną jest do rozdysponowania 450 mln złotych, co i tak jest zbyt mała kwota aby zrekompensować powstałe straty w rolnictwie. Rolnicy od 11 do 30 września będą mogli składać wnioski o wsparcie do ARiMR. Kwota dofinansowania będzie od 200 do 800 zł i będzie uzależniona od rodzaju uprawy i ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych przez rolnika. Wypłata pomocy ma być realizowana od 10 października roku bieżącego.

– Dodatkowo w sierpniu listownie zwróciłem się do komisarza do spraw rolnictwa, aby Komisja Europejska udzieliła pomocy paszowej dla hodowców bydła – powiedział na konferencji minister rolnictwa.

Minister zwrócił się również z prośba o jak najszybsze oszacowanie przez komisje powstałych strat w rolnictwie, których wynik ma znaczenie przy ubieganiu się o pomoc – całkowita strata w gospodarstwie musi wynosić minimum 30% w całej produkcji w gospodarstwie.

Kolejną sprawą która była poruszana przez Marka Sawickiego są kary za nadprodukcję mleka w naszym województwie i związane z tym zapłacenie kary przez producenta. W województwie podlaskim swoje limity produkcyjne przekroczyło 12 tys. 800 gospodarstw. Rolnicy mogą składać wnioski o rozłożenie kary na raty do 11 września i z takiej możliwości już skorzystało 6500 rolników. Zwrócił się również do zakładów przetwórstwa mlecznego o wsparcie dla producentów mleka którzy muszą zapłacić kary, z prośbą o rozkładanie tych kar na raty miesięczne.

Minister przedstawił realizację PROW 2007-2013 z zaznaczeniem, że jako kraj mamy najwyższe wykorzystanie środków unijnych na poziomie około 99% i w porównaniu do innych krajów, które razem z nami wstępowały do Unii. Tam wykorzystanie jest na poziomie od 50 do 70%. Mówiąc o wykorzystaniu funduszy ze starego PROW minister wyraził nadzieję, że wykorzystanie nowego PROW będzie na podobnym poziomie.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach Młodego Rolnika który potrwa do 16 września. W ramach tego działania przygotowana jest zmiana rozporządzenia umożliwiająca uzyskanie pomocy dla młodych rolników którzy prowadzą już gospodarstwa rolne krócej niż 12 miesięcy i złożyli wnioski o dopłaty (wg. obecnego rozporządzenia są wyłączeni z ubiegania się o wsparcie). Minister podał również harmonogram uruchamiania innych działań z nowego PROW. Jeszcze we wrześniu ogłoszony zostanie nabór w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych a w późniejszych terminach pod koniec roku restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych.

Michał Zdrodowski

sawicki 1

sawicki 3

sawicki 2

sawicki 4

sawicki 5