Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin


Print Friendly, PDF & Email

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło rok 2020 Międzynarodowym rokiem zdrowia roślin. Hasłem obchodów jest „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Tematem przewodnim Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest znaczenie zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślin powodujących ogromne straty w gospodarce jak i w środowisku naturalnym. Jak ważną rolę odgrywają rośliny w życiu i rozwoju człowieka pokazuje historia. Jednym z ważniejszych przykładów znaczenia roślin w życiu człowieka jest głód w Irlandii spowodowany przez zarazę ziemniaka. W dziewiętnastowiecznej Irlandii podstawą wyżywienia były ziemniaki. Choroba wywołana przez organizm Phytophthorainfestans doprowadziła do śmierci miliona mieszkańców Irlandii i zmusiła do emigracji półtora miliona.  Zatem zapobieganie chorobom roślin jest bardziej opłacalne i skuteczne niż zwalczanie skutków ich wystąpienia. Zdrowe rośliny dają wysokie plony o dobrej wartości, mogą również wspomagać nas w walce ze skutkami zmian klimatu, deficytem wody i erozją gruntów. Dlatego też bardzo ważne jest podniesienie świadomości co do znaczenia zdrowia roślin na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym. Ważna jest również rola zdrowia roślin w kontekście ochrony zrównoważonego rolnictwa a co za tym idzie podniesienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych dla roślin. Zdrowie roślin przełoży się bezpośrednio na ochronę środowiska, lasów oraz bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi, co zapobiegnie stratom w ekosystemach.

Źródło: piorin.gov.pl

   Jolanta Grodzka