Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Agroruś” w Sankt-Petersburgu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Agroruś” w Sankt-Petersburgu


Print Friendly, PDF & Email

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu informuje, że  w dniach 25-26 sierpnia 2015 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Agroruś”. Jest to największe forum rolno-spożywcze w Okręgu Północno-Zachodnim. Wystawa ma status federalny i jest wspierana przez Ministerstwo Rolnictwa FR.

Zakres tematyczny obejmuje następujące działy:

  • Technologie i naukowe know-how
  • Innowacje w dziedzinie rolnictwa i budowy maszyn rolniczych
  • Maszyny rolnicze; urządzenia do przetwarzania i przechowywania produktów rolniczych
  • Hodowla zwierząt i drobiu
  • Weterynaria, pasze
  • Chemia i biochemia w rolnictwie
  • Uprawa roślin

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu organizuje na wystawie swoje stoisko promocyjno-informacyjne, na którym będzie istniała możliwość prezentowania materiałów informacyjnych o polskich przedsiębiorstwach i firmach z branży rolno-spożywczej, prowadzenia rozmów i spotkań z potencjalnymi odbiorcami itp. Stoisko jest udostępniane bezpłatnie. W przypadku braku możliwości przyjazdu WPHI zachęca do przesyłania swoich materiałów informacyjnych i reklamowych (katalogi, prospekty, ulotki informacyjne cenniki). Będą one dostępne na stoisku dla rosyjskich podmiotów.

Adres do wysyłki materiałów reklamowych:

Генеральное Консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге Отдел содействия торговле и инвестициям ул. 5-я Советская 12 г. Санкт-Петербург 191036 Россия

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji ul. 5-ta Sovetskaja 12 Sankt Petersburg 191 036 Rosja  

Adres prosimy zamieszczać również cyrylicą – ułatwia dotarcie przesyłki. Informację o wysłanych materiałach proszę przekazać na adres: info.spb@trade.gov.pl Wysyłać prosimy odpowiednio wcześnie 3 – 4 tygodnie przed terminem. Najlepiej zwykłą pocztą – nie ma wtedy problemów z UC.

Szczegółowych informacji udziela Agencja Rynku Rolnego, Biuro Współpracy Międzynarodowej, te. (22)66 71 34