Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza


Print Friendly, PDF & Email

Już po raz 11. w Siemiatyczach odbędą się Międzynarodowe Targi Pogranicza. Tereny rekreacyjne przy zalewie staną się 24 lipca w godz. 10.00-19.00 miejscem prezentacji wielu dziedzin przedsiębiorczości z obu stron wschodniej granicy.

Targi mają charakter wielobranżowy, oferty prezentują małe i średnie przedsiębiorstwa, usługodawcy, rękodzielnicy, a także instytucje wsparcia biznesu. Celem jest ożywienie gospodarcze regionu, integracja gospodarcza, nawiązanie współpracy z firmami zza wschodniej granicy głównie z regionu brzeskiego i grodzieńskiego.

Corocznie impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, umożliwia wystawcom prezentację swoich produktów, wyrobów bądź usług. Uczestnictwo to doskonała okazja do promocji.

Główny organizator Siemiatyckie Konsorcium Inicjatyw Gospodarczych zaprasza zainteresowanych do wystawiennictwa. Przewiduje konkursy, oceny stoisk z nagrodami.

PODR w Szepietowie wzorem poprzednich edycji i podczas tegorocznych targów również zamierza aktywnie promować swoją działalność upowszechnieniowo-doradczą i szkoleniową na przygotowanym stoisku.

Regulamin i zgłoszenia do udziału w targach i konkursach można znaleźć na stronie www.skig.pl, w zakładce targi.

Zgłoszenia przesyłać na adres: Siemiatyckie Konsorcium Inicjatyw Gospodarczych ul. Plac Jana Pawła II 14 17-300 Siemiatycze, e-mail: skig@vp.pl do dnia 20 lipca 2016 r.

Wiesława Żero