Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Medale Św. Izydora Oracza – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Medale Św. Izydora Oracza


Print Friendly, PDF & Email

W dniach 12-13 maja br odbywały się w województwie podlaskim „Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza”, patrona rolników chrześcijańskiej Europy. Honorowy patronat nad uroczystościami sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki.

Obchody zainaugurowała uroczysta konferencja nt. „Program rolnośrodowiskowy sposobem wsparcia rolnictwa. Perspektywa na lata 2014-2020”, podczas której administracja, doradcy i rolnicy podzielili się doświadczeniami z dotychczasowej realizacji programu a przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa przedstawiła projekt wdrażania programów środowiskowych po 2013 roku. Wynika z niego, że działania rolnośrodowiskowe mają być realizowane w podobnym kształcie, z tym, że wyodrębnione z niego ma być rolnictwo ekologiczne oraz planuje się wprowadzić dopłaty do obszarów Natura 2000.

oracz904_3976
Witold Karczewski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza podczas otwarcia konferencji.

Program rolnośrodowiskowy realizowany jest w Polsce od 2004 roku. W tym czasie uczestniczyło w nim 11217 podlaskich rolników (7035 w ramach PROW 2007-2013 i 4182 z PROW 2004-2006). Za działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy bioróżnorodności ARiMR wypłaciła, w tym okresie, rolnikom ponad 275,5 mln zł.

oracz904_4035
Ewa Szymborska z Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW zapewniła, że programy rolnośrodowiskowe dostępne będą w nowym programowaniu do 2020 roku.
oracz904_4057
Joanna Woźniak–Dubler – laureatka krajowego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2010 roku, promowała rolnictwo i produkt ekologiczny z powiatu białostockiego.

  Podczas konferencji wręczono odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego „Zasłużony dla rolnictwa” oraz dyplomy uznania Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno „za działania na rzecz upowszechniania i promocji rolnictwa ekologicznego” Imprezę uświetniły występy Zespołu Pieśni Ludowej „Kalina” ze wsi Żurobice, gm. Dziadkowice oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Domu Kultury w Siemiatyczach oraz tradycyjny poczęstunek przygotowany z produktów ekologicznych. Sponsorem poczęstunku było Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

  oracz904_4066

  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Domu Kultury w Siemiatyczach.

  Konferencja odbyła się w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym Ziołowy Zakątek w Korycinach, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć jak funkcjonuje gospodarstwo ekologiczne i cieszyć się zapachem ziół z Podlaskiego Ogrodu Ziołowego, który jest integralną częścią gospodarstwa.

  13 maja odbyły się główne uroczystości zainaugurowane Mszą Świętą w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Ducha Świętego w Białymstoku odprawioną przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa dr Stanisława Szymeckiego. Podczas liturgii abp Szymecki uhonorował Medalem św. Izydora Oracza rolników i instytucje województwa podlaskiego, które wykazały się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju. Podziękował im także za trud włożony w gospodarowanie na roli i życzył, by był on doceniany. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra pod batutą Franciszka Mocarskiego. Jak co roku uroczystościom towarzyszył festyn zorganizowany na placu przed kościołem oraz prezentacja, degustacja i sprzedaż tradycyjnych produktów Podlasia.

  W uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, podlascy rolnicy i przedsiębiorcy.

  Medal za zasługi na rzecz szerzenia kultu Patrona Rolników otrzymała Daria Krystyna Sapińska – właścicielka firmy UHP „Dalma”, Wysokie Mazowieckie

  Laureaci VIII edycji Medalu Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie:

  1. Andrzej Babul – właściciel gospodarstwa rolnego, Nowosady
  2. Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskiej, Warszawa
  3. Jan Joka – wójt gminy Jaświły
  4. Tadeusz Kamiński – właściciel gospodarstwa rolnego, Brzozowo Stare
  5. Henryk Kraszewski – właściciel firmy PIMATOR, Czyżew
  6. Zdzisław Kraszewski – hodowca bydła mlecznego, Dąbrowa Łazy
  7. Piotr Kryński – rolnik, doradca ds. produkcji zwierzęcej, Koski Wypychy
  8. Stanisław Kułak – naczelnik Wydziału w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
  9. Sławomir Janusz Kużbiel – rolnik, Piątak, Gm. Suchowola
  10. Ryszard Łapiński – rolnik, Łapy
  11. Witold Łostowski – rolnik, Ogrodniki
  12. Marian Nietupski – lekarz weterynarii, Białystok
  13. Józef Andrzej Remisiewicz – właściciel firmy „Trans-Rol”, Kruszewo Wypychy
  14. Marek Marian Roszkowski – rolnik, Brzozowo Antonie
  15. Marcin Marek Sawicki – rolnik, Kuścińce
  16. Andrzej Roman Stobiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Czarna Białostocka
  17. Jan Szubzda – rolnik, Krzywa
  18. Janusz Zakrzewski – właściciel Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy”, Kosów Lacki
  19. Ryszard Henryk Ziemblicki – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Białystok.
  oracz904_4106 oracz904_4108
  Wśród laureatów VIII edycji Medalu Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie Henryk Kraszewski – właściciel firmy PRIMATOR z Czyżewa oraz Zdzisław Kraszewski – hodowca bydła mlecznego z miejscowości Dąbrowa Łazy.

  Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Mieczysław Baszko, Waldemar Bobin, Joanna Czarkowska, Stanisław Malinowski.

  oracz904_3991
  Mieczysław Kazimierz Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego odbiera odznaczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego „Zasłużony dla rolnictwa”.

  Dyplomy uznania (grawertony) Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno „za działania na rzecz upowszechniania i promocji rolnictwa ekologicznego” otrzymali następujący rolnicy: Joanna Woźniak-Dubler, Mirosław Jan Angielczyk, Andrzej Chilicki, Kazimierz Kiersnowski, Krzysztof Zembrowski.

  oracz904_4020
  Rolnicy uhonorowani grawertonami Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno.

  Organizatorami obchodów było: Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku.

  Małgorzata Wróblewska