Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Materiał siewny w integrowanej ochronie roślin – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Materiał siewny w integrowanej ochronie roślin


Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy wszystkich rolników prowadzących produkcję roślinną do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego, które odbędzie się 24 marca 2015 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i kończy się uzyskaniem certyfikatu.

PROGRAM SZKOLENIA

24 marca 2015 roku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 14

9.00-9.15 Otwarcie szkolenia
9.15-10.15 Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin w aspekcie obowiązującego prawa, w tym sposób prowadzenia ewidencji zabiegów ochrony roślin. (prof. dr hab. inż. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
10.15-10.45 Przerwa kawowa
10.45-11.45 Korzyści ze stosowania materiału kwalifikowanego w oparciu o kalkulacje ekonomicznej opłacalności. (dr Tadeusz Oleksiak).
11.45-12.15 Przerwa kawowa
12.15-13.15 Skąd czerpać wiedzę o odmianach i jak interpretować opisy odmian i informacje na etykietach. Badania rejestrowe odmian w COBORU, wyniki badań PDOiR, inne źródła informacji o odmianach. Jak reklamować jakość nasion, jak obliczyć normy wysiewu, jak wypełniać wnioski o dopłaty do zakupu materiału kwalifikowanego w ramach pomocy de minimis. (dr Tadeusz Oleksiak).
13.15-14.15 Obiad
14.15-15.00 Zasady integrowanej ochrony roślin na przykładzie pszenicy, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego. . (prof. dr hab. inż. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
15.00-15.45 Zasady integrowanej ochrony roślin na przykładzie rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego. . (prof. dr hab. inż. Marek Mrówczyński, inż. Henryk Wachowiak
15.45-16.15 Dyskusja wraz z podsumowaniem omawianych zagadnień. Zakończenie szkolenia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2015 roku na adres biuro@perspektywa.elblag.pl, biuro@2perspektywa.pl lub fax 55 2360219.
Formularz zgłoszeniowy

Informacje na temat szkolenia dostępne są również na stronie http://www.2perspektywa.pl/

Serdecznie zapraszamy