Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Mamy najlepszego oracza w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Mamy najlepszego oracza w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Zwycięzcą tegorocznego Konkursu orki, którego finał wojewódzki odbył się 14 września 2014 roku na polach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy, został Piotr Mróz z Kolnicy. Głównym celem konkursu była popularyzacja dobrze wykonanego zabiegu uprawowego jakim jest orka.

Konkurs zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy wsparciu finansowym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

Eliminacje rejonowerozegrano w 2 punktach:

  • w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 10.09.2014 r. Do rywalizacji przystąpiło 7 rolników, po 1 z powiatów: augustowskiego, białostockiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego, grajewskiego i monieckiego.
  • w Zespole Szkół, Gospodarstwo Pomocnicze w Czartajewie 11.09.2011 r. Swoje umiejętności zaprezentowało także 7 oraczy reprezentujących powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski

 

Eliminacje rejonowe wyłoniły po trzech oraczy z każdego rejonu, którzy przybyli na finał wojewódzki w dniu 14 września 2014 r. do PODR w Szepietowie.

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem “VII Wojewódzkiego Konkursu Orki Pługami Tradycyjnymi – 2014” zatwierdzonym przez Dyrektora PODR w Szepietowie.

W finale konkursu po wielogodzinnych zmaganiach Jury pracujące pod kierownictwem

dr hab. Marka Gugały z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przyznało oraczom lokaty:

I miejsce – Piotr Mróz, gmina Augustów, pow. augustowski

II miejsce – Dariusz Konopka,   gmina Goniądz, pow. moniecki

III miejsce – Marek Chmielewski, gmina Zambrów, pow. zambrowski

IV miejsce – Jakub Popławski, gmina Brańsk, pow. bielski

V miejsce –  Marek Tyczewski, gmina Sejny, pow. sejneński

VI miejsce – Radosław Zalewski, gmina Grodzisk, pow. siemiatycki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody i puchary. Nagrody i puchary ufundował Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim. Finalistom Konkursu orki w imieniu Wicemarszałka Mieczysława Kazimierza Baszko i Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Ewy Kulikowskiej oraz Dyrektora PODR w Szepietowie Jana Zalewskiego wręczył Marek Skarżyński Z-ca dyrektora PODR w Szepietowie i Przewodniczący Komisji oceniającej dr hab. inż. Marek Gugała z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Listy gratulacyjne dla 3 najlepszych oraczy ufundował Wojewoda Podlaski. Puchary dla 3 najlepszych ufundował Dyrektor ARiMR Oddział w Łomży. Dla najlepszego oracza nagrodę rzeczową oraz listy gratulacyjne dla wszystkich ufundowała Podlaska Izba Rolnicza. Aleksandra Aspras – Dyrektor Oddziału Banku Pekao w Łomży wszystkim oraczom wręczyła upominki. Były również nagrody od przedstawicieli samorządów, firm i instytucji pracujących w otoczeniu rolnictwa.

Jako współorganizatorzy oceniamy, że konkurs orki spełnił zakładane cele i jest na wysokim poziomie jak podkreślił Przewodniczący Komisji Konkursowej dr hab. inż. Marek Gugała z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Sprzęt w postaci 2 zestawów (ciągniki + pługi) zabezpieczyły firmy PHP„AGRO-ROLNIK” Sp. z o.o. ze Śniadowa i „KONGSKILDE” Polska Sp. z o.o. w Kutnie. Przedstawiciele firm w trakcie eliminacji rejonowych i finału wojewódzkiego udzielały informacji na temat pracujących ciągników i pługów.

Eugeniusz Stefaniak
kierownik projektu, PODR Szepietowo

 

1718 1
Oracze z eliminacji rejonowych w Dowspudzie gotowi do rywalizacji
1718 2
Wspólne zdjęcie z eliminacji rejonowych w Czartajewie: goście, oracze, komisja i uczestnicy oraz obserwatorzy zawodów
1718 3
Trzej najlepsi oracze od prawej: I miejsce – Piotr Mróz z Kolnicy, gmina Augustów, II miejsce (w środku) Dariusz Konopka z Białosuknia, gmina Mońki i III miejsce od lewej Marek Chmielewski z Dąbki Łętownica, gmina Zambrów
1718 4
Zmagania oraczy podziwiał duża ilość uczestników i obserwatorów
1718 5
Orkę należało wykonać bardzo starannie