Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Litwini w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Litwini w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego


Print Friendly, PDF & Email

W ramach realizacji projektu INTERREG „Szlaki kulturowe bez granic”, w dniu 16 sierpnia 2018 r., Ośrodek gościł grupę litewskich rolników, którzy wspólnie z podlaskimi rolnikami uczestniczyli w warsztatach na temat przetwórstwa rolno-spożywczego w mini skali.

Warsztaty zaplanowane zostały jako jedno z wielu wspólnych działań projektu, po obu stronach granicy polsko-litewskiej, a służących promocji rodzimych produktów lokalnych. Podjęcie się realizacji tego działania ma stymulować współpracę transgraniczną, natomiast dla turystów będzie ciągłością szlaku kulinarnego z woj. podlaskiego aż do Druskiennik.

Zajęcia poprowadzili eksperci w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego. Są to osoby, które na co dzień zajmują się wytwarzaniem znanych już i renomowanych produktów. W dziedzinie przetwórstwa mięsa – Andrzej Mortel, właściciel lokalnej masarni o uznanej renomie, która działa nieprzerwanie od 1990 roku. W zakresie serowarstwa – Grażyna Salwa, prowadząca zagrodowy wyrób serów i sprzedająca swoje wyroby na lokalnym rynku.

Na zakończenie kilkugodzinnych zajęć, 32-osobowa grupa miała okazję nie tylko poznać tajniki technologii wyrobu wędlin i serów, ale również wziąć udział w degustacji gotowych wyrobów, wytworzonych w przetwórni.

Joanna Czarkowska