Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

LGD „Puszcza Białowieska” zaprasza na szkolenia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

LGD „Puszcza Białowieska” zaprasza na szkolenia


Print Friendly, PDF & Email

Najbliższe szkolenia organizowane przez LGD „Puszcza Białowieska” są realizowane w ramach działania „Kampania informacyjna nt. wparcia osób z grup defaworyzowanych” W związku ze zbliżającymi się terminami ogłoszeń o naborach wniosków realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszają na spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS.

W programie spotkania:

– omówienie poszczególnych typów projektów dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

– możliwości/korzyści uczestnictwa w projektach realizowanych np. przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach EFS,

– możliwości/korzyści uzyskania dofinansowania w ramach EFS na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

– omówienie harmonogramu naboru wniosków,

– omówienie wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram spotkań

Gmina Miejsce spotkania Termin Godzina
Boćki sala konferencyjna Urzędu Gminy w Boćkach 06.12.2016 11.00
Narew Narwiański Ośrodek Kultury/ Zajazd pod „Akacją” 08.12.2016 11.00
Bielsk Podlaski sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim 12.12.2016 11.00
Narewka sala konferencyjna Urzędu Gminy w Narewce 13.12.2016 11.00
Orla sala konferencyjna Urzędu Gminy w Orli 14.12.2016 11.00
Białowieża Białowieski Ośrodek Kultury – galeria 15.12.2016 11.00
Czeremcha sala konferencyjna Urzędu Gminy w Czeremsze 16.12.2016 11.00
Kleszczele sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach 20.12.2016 11.00
Hajnówka-miasto      
Hajnówka (gm. wiejska) sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka 22.12.2016 11.00
Czyże sala konferencyjna Urzędu Gminy w Czyżach 23.12.2016 11.00
Dubicze Cerkiewne sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiczach Cerkiewnych 27.12.2016 11.00

Uwaga: Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez Biuro Więcej informacji o szkoleniach uzyskać można w Biurze LGD „Puszcza Białowieska”, które mieści się w Hajnówce przy ul. Parkowej 3 lub pod numerem telefonu 85 682 50 26.

                                                                                                                      Robert Aleksiejuk

                                                                                                                      PZDR HAJNÓWKA