Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kurs na operatora koparko – ładowarki da szansę na znalezienie pracy poza rolnictwem – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kurs na operatora koparko – ładowarki da szansę na znalezienie pracy poza rolnictwem


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizował 3 bezpłatne szkolenia nt. „Operator sprzętu ciężkiego” w ramach projektu „Reorientacja – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zainteresowanie kursem było bardzo duże, jednak mogliśmy przeszkolić tylko 36 osób. Po konsultacji z zrekrutowanymi rolnikami i domownikami do projektu, którzy chcieli uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe poza rolnictwem, ustalono specjalizację kursu – obsługa  koparko ładowarki kl. III.

Kursy  zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz programem szkolenia opracowanym i zatwierdzonym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Czas  trwania kursu to  206 godzin, w tym aż 86 godz. zajęć praktycznych z obsługi koparko ładowarki. Długi czas realizacji kursu sprzyjał jak najlepszemu przygotowaniu naszych kursantów do uzyskania uprawnień. Uczestnicy zostali  zapoznani m.in. z dokumentacją techniczną, bhp, budową koparko ładowarki, podstawami elektrotechniki i hydrauliki oraz zasadami użytkowania eksploatacyjnego. Jednak najciekawsze jak zawsze okazały się zajęcia praktyczne, gdzie nasi uczestnicy doskonalili umiejętności sterowania koparko – ładowarką.

Rolnicy i domownicy którzy uczestniczyli w kursie mieli zapewnione badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Dokształcanie dla 36 osób zlokalizowano w  Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Wszystkie szkolenia zakończyły się egzaminem przed Państwową Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ponadto uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty o ukończeniu kursu oznakowanych logo  Unii Europejskiej, a w przypadku pozytywnego zdania egzaminu – uprawnienia operatora koparko-ładowarki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy znalezienia pracy z nowymi kwalifikacjami.