Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok


Print Friendly, PDF & Email

Znany jest już oficjalny kurs euro, który będzie przyjęty przy naliczaniu stawek płatności bezpośrednich na rok 2015. Europejski Bank Centralny ogłosił, iż w Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynosi 3,414 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany – 14,494 mld zł.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. 

Rodzaje płatności bezpośrednich

Koperta finansowa na rok 2015

(euro)

Koperta finansowa na rok 2015

(zł)

Stawki płatności na rok 2015 (zł/ha lub zł/szt.)
Jednolita płatność obszarowa 1 511 186 427,10 6 414 684 145,75 453,70
Płatność za zazielenienie 1 013 581 000,00 4 302 448 628,80 304,31
Płatność dodatkowa 280 424 000,00 1 190 343 795,20 171,73
Płatność dla młodych rolników 66 621 572,90 282 795 252,65 258,97
Płatność do bydła 171 794 544,00 729 233 480,37 261,37
Płatność do krów 151 924 361,00 644 888 527,57 314,28
Płatność do owiec 4 655 850,00 19 763 152,08 116,56
Płatność do kóz 266 445,00 1 131 005,74 77,80
Płatność do roślin wysokobiałkowych 67 572 080,00 286 829 965,18 422,00
Płatność do chmielu 837 120,00 3 553 406,98 2 336,53
Płatność do ziemniaków skrobiowych 8 664 000,00 36 776 947,20 1 408,40
Płatność do buraków cukrowych 81 200 000,00 344 677 760,00 2 151,01
Płatność do pomidorów 4 212 000,00 17 879 097,60 4 340,57
Płatność do owoców miękkich 15 000 000,00 63 672 000,00 919,05
Płatność do lnu 571 200,00 2 424 629,76 414,09
Płatność do konopi włóknistych 93 000,00 394 766,40 572,49
Tytoń – grupa Virginia 23 118 750,00 98 134 470,00 4,76
Tytoń – grupa pozostałe 12 975 750,00 55 079 463,60 3,32

Źródło:  http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/znany-jest-kurs-wedlug-ktorego-beda-obliczane-stawki-tegorocznych-doplat-bezposrednich-1.html

Mariusz Kiewlak