Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Regionalny finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Regionalny finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo


Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy wszystkich producentów z województwa podlaskiego do udziału w konkursie na najlepszy produkt żywnościowy. Ruszyła XVI edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Można zgłaszać produkty regionalne wytwarzane tradycyjnymi metodami, najlepiej w małej skali, zgodnie z tradycją kulinarną danego regionu.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Przedmiotem konkursu są żywnościowe produkty regionalne, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub służą do sporządzania potraw. Produkty regionalne muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

2016

Zakwalifikowane produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

 • produkty i przetwory mięsne
 • produkty i przetwory z ryb
 • produkty mleczne
 • miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

 • przetwory owocowe
 • przetwory warzywne
 • produkty zbożowe 
 • wyroby cukiernicze

III. Napoje regionalne

Podkategorie:

 • napoje bezalkoholowe
 • napoje alkoholowe

IV. Innne produkty regionalne łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy wytwórcy, którzy przedstawią produkty spełniające warunki podanej wyżej definicji oraz przyślą wypełnione i własnoręcznie podpisane karty zgłoszenia do konkursu. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii. 

Od roku 2013, podlaski finał konkursu został wzbogacony o dodatkową formułę „Od pola do stołu”. Ma ona za zadanie sprzyjać skracaniu łańcucha dystrybucji między producentem a konsumentem. Jest skierowana do producentów wytwarzających i sprzedających swoje wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. W przypadku wysyłania zgłoszeń w tej kategorii, należy ręcznie dopisać na karcie „Od pola do stołu”.

W trakcie konkursu można ubiegać się o nominację do nagrody „Perła 2016” dla produktów nagrodzonych we wcześniejszych edycjach NKD. Wysyłając zgłoszenie o nominację do tej nagrody, należy ręcznie dopisać na karcie zgłoszeniowej „Perła”. Nie obowiązuje tutaj limit zgłoszenia jednego produktu w danej kategorii.

Spośród nominowanych, Kapituła Krajowa Konkursu wybierze produkty, które będą odznaczone statuetką „Perła 2016”, a same statuetki zostaną uroczyście wręczone podczas Targów Polagra Food w Poznaniu.

DRUK KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 20 maja 2016 r. na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, z dopiskiem: „konkurs NKD”

Karty można również przekazać przez powiatowe specjalistki Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki

Organizatorzy Konkursu NKD – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają wszystkich producentów, których produkty zostaną zakwalifikowane do udziału w regionalnym finale Konkursu Nasze kulinarne Dziedzictwo, do Białegostoku w dniu 15.06 br.

Godzina rozpoczęcia konkursu i dokładne jego miejsce podane zostaną odrębnym komunikatem na stronie internetowej PODR w Szepietowie.

Więcej informacji można uzyskać:

 • telefonicznie: 86 275 89 38 – Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,
 • e-mailem: jczarkowska@odr-szepietowo.pl
 • w siedzibie PODR i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego u specjalistek Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.

Joanna Czarkowska