Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiana przepisów w zakresie przewozu saletry amonowej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiana przepisów w zakresie przewozu saletry amonowej


Print Friendly, PDF & Email

Nowelizacja przepisów w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych wprowadziła zmiany kwalifikujące nawozy na bazie azotanu amonowego jako materiał niebezpieczny utleniający klasy 5.1 pod numerem UN2067. W związku z powyższym uznano, iż saletra amonowa będąca jednym z podstawowych nawozów wykorzystywanych w rolnictwie jest materiałem niebezpieczny i podlega odrębnym przepisom co do przewozu po drogach publicznych.

Przewóz saletry amonowej do 1000 kg może być realizowany na dotychczasowych warunkach na podstawie wyłączenia 1.1.3.1. z umowy ADR. W takim wypadku rolnik nie musi spełniać żadnych specjalnych wymagań odnośnie dokumentacji, szkolenia, wyposażenia i oznakowania ciągnika. Nie powstaje również obowiązek wyznaczania doradcy ds. bezpieczeństwa i składania okresowych sprawozdań z przewozu towarów niebezpiecznych.

Dopiero przewóz saletry amonowej jednorazowo w ilości większej niż 1000 kg zaczyna podlegać pod przepisy umowy ADR i tym samym musi spełnić następujące wymagania:

* kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz odbyć kurs podstawowy ADR i otrzymać stosowne zaświadczenie;

* pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio wyposażony – powinien posiadać tzw. skrzynkę ADR, trzy gaśnice : 2 kg, 6 kg i 4 kg, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu pomarańczowymi tablicami;

* zachodzi również obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa, który powinien raz w roku (do końca lutego) złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego roczne sprawozdanie z przewozu towarów niebezpiecznych.

Szczegółowe kwestie przewozu materiałów niebezpiecznych regulują dwa podstawowe akty prawne: Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) oraz Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (znana jako ADR). Ewentualne kary w zakresie niespełniania wymagań zostały określone w załączniku do Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Elżbieta Kosińska