Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs OGRODOWE INSPIRACJE – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs OGRODOWE INSPIRACJE


Print Friendly, PDF & Email

Zakończył się termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Ogrodowe Inspiracje. Należało wysłać zdjęcia ogrodu, tarasu lub balkonu. W konkursie ogrodowym wzieło udział 22 uczestników. Laureaci otrzymają unikalne nasadzenia ze Szkółki Roślin Ozdobnych Państwa Morzych z Siemiatycz! Rozstrzygnięcie 17 kwietnia podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych. Zapraszamy!

Regulamin Konkursu „Ogrodowe inspiracje”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

– Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

– Uczestnik konkursu: osoby w każdym wieku, z całej Polski.

– Cel konkursu: Konkurs ma na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich do estetycznego zagospodarowania ogrodów. Konkurs to doskonała forma prezentacji i promocji podlaskich ogrodów. Przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wśród miłośników ogrodów.

– Nagrody: Nasadzenia ufundowane przez Halinę i Roberta Morzych właścicieli Szkółki Roślin Ozdobnych z Siemiatycz http://www.ozdobnemorzy.com/

– Czas trwania: Zdjęcia będą przyjmowane od 6 do 14 kwietnia 2016 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 kwietnia 2016 r. podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych.

ZASADY KONKURSU

– Należy przesłać zdjęcia prezentujące aranżacje ogrodów, balkonów, tarasów.

 – Polubić nasz fanpage

– Ze wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną wybrane trzy najciekawsze ogrody.

Dwa wybierze Komisja Konkursowa (skład: Doradcy PODR w Szepietowie i Robert Morzy właściciel szkółki roślin ozdobnych z Siemiatycz). Trzeci ogród zostanie wyłoniony na podstawie największej ilości polubień (będą brane pod uwagę polubienia zebrane do dnia 14 kwietnia 2016 r do godz. 22.00).

– Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 kwietnia 2016 r. podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych w PODR w Szepietowie i na fanpagu Ośrodka oraz stronie www.odr.pl.

– Jedna osoba może nadesłać maksymalnie trzy fotografie jednego ogrodu.

– Wybrane zdjęcia będą publikowane na fanpagu PODR w Szepietowie.

– Fotografie można wysłać jako wiadomość na fanpage PODR w Szepietowie https://www.facebook.com/podlaskiodr lub na meila mzaremba@odr-szepietowo.pl

– Nadesłanie zdjęć tj. udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

– Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęcia na fp PODR w Szepietowie oraz nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęcia do celów promocyjnych Ośrodka.
– Przekazanie fotografii do konkursu oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.

– Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i korzystanie z nich przez organizatorów konkursu w celach związanych z organizacją wystawy i wyłonieniem zwycięzców a także w przypadku zamieszczenia wybranych prac oraz informacji o całym wydarzeniu w mediach. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926.

INFORMACJE O KONKURSIE:

Marlena Zaremba tel. 86 275 89 02 lub mzaremba@odr-szepietowo.pl lub fp PODR w Szepietowie

konkurs