Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego rozstrzygnięty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego rozstrzygnięty


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 12 października 2013 r., podczas Jesiennych Targów Ogrodniczych organizowanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, który został sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Na seminarium przybyli właściciele kwater agroturystycznych biorących udział w finale konkursu. Na seminarium przybyli również goście: Stefan Krajewski – dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Łomży, Wojciech Kasjanowicz – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku, Mirosław Surowiec – Przewodniczący Rady Społecznej PODR Szepietowo. Seminarium otworzył Dyrektor PODR Jan Zalewski.

Celem realizowanego konkursu była identyfikacja i promocja dobrych praktyk w zakresie agroturystyki w województwie podlaskim.

Realizacja konkursu miała istotny wpływ na wzrost zainteresowania usługami agroturystycznymi na wysokim poziomie. Przyczyniła się do ich rozwoju i promocji. Poprzez pokazanie najlepszych gospodarstw agroturystycznych wyznaczone zostały wzorce do naśladowania.

Zgłaszające się gospodarstwa agroturystyczne otrzymały od specjalistek Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki  wsparcie merytoryczne w przygotowaniu się do konkursu.

 

Uczestnicy konkursu to (wymienione w kolejności alfabetycznej reprezentowanych powiatów):

 1. Gospodarstwo agroturystyczne, Grażyna i Marek Motybel, Danowskie – powiat augustowski
 2. „Leśny Zakątek”, Sławomir Abramowicz, Grzybowce – powiat białostocki
 3. Sielskie Kresy”, Piotr Strzałkowski, Mościska – powiat białostocki
 4. “Nad rzeczką”, Barbara i Grzegorz Szymanowscy, Szymany – powiat grajewski
 5. Gospodarstwo ekologiczno – turystyczne, Halina i Janusz Soroczyńscy, Kleszczele – powiat hajnowski
 6. Gospodarstwo agroturystyczne, Ewa Kazimierczuk, Cwaliny – powiat kolneński
 7. “Carski trakt”, Elżbieta i Jan Nadolni, Sulin Strumiłowo – powiat łomżyński
 8. Gospodarstwo ekoturystyczne “Na Karczaku”, Małgorzata i Krzysztof Górscy, Nowa Wieś – powiat moniecki
 9. Gospodarstwo agroturystyczne, Andrzej Mosiewicz, Giby – powiat sejneński
 10. Stajnia i pensjonat Żurobice”, Aleksandra Toczko, Żurobice – powiat siemiatycki
 11. Tatarska Jurta”, Dżenneta Bogdanowicz, Kruszyniany – powiat sokólski
 12. „U Edyty”, Mikołaj Rydzewski, Jemieliste – powiat suwalski
 13. „Niezapominajka”, Anna i Kazimierz Wojtkowscy, Kozarze – powiat wysokomazowiecki
 14. „Dworek Łosie”, Ewa Gren, Łosie Dołęgi – powiat zambrowski

Istotnym punktem seminarium był wykład p.t. „Zasady funkcjonalnego wykorzystania pomieszczeń w kuchni agroturystycznej zgodnie z przepisami GHP i GMP”, który poprowadził Eugeniusz Kowalski,  członek Zarządu LGD Puszcza Białowieska. Kwaterodawcy mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami wymaganymi prawnie przy prowadzeniu żywienia turystów przez kwaterodawców. Poruszane zagadnienia były na tyle ciekawe, że wywołały wiele pytań, na które prowadzący udzielił wyczerpujących wyjaśnień.

Jako dokumentację prowadzonego konkursu, przygotowano na planszach, obok sali seminaryjnej, wystawę fotograficzną z poszczególnych gospodarstw agroturystycznych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przybyłych gości.

Po wykładzie, zaprezentowano w postaci pokazu w programie PowerPoint oraz komentarza do zdjęć, wszystkie uczestniczące w konkursie gospodarstwa.

Po prezentacji, odczytano protokół komisji konkursowej, która w dniach 19, 24, 26, 27 września 2013 r. dokonała lustracji i według określonych jednakowych kryteriów oceniła zgłoszone obiekty, oraz wyłoniła pięć najlepszych obiektów. Są to:

 • I miejsce – Andrzej  Mosiewicz, Giby – powiat sejneński,
 • II miejsce – Dżenneta Bogdanowicz, „Tatarska Jurta”, Kruszyniany – powiat sokólski
 • III miejsce – Elżbieta i Jan Nadolni, „Carski Trakt”, Sulin-Strumiłowo  – powiat łomżyński,
 • IV miejsce – Anna i Kazimierz Wojtkowscy, „Niezapominajka”, Kozarze – powiat wysokomazowiecki,
 • V miejsce – Mikołaj Rydzewski,  „U Edyty”, Jemieliste – powiat suwalski.

Każdy z laureatów otrzymał z rąk Jana Zalewskiego – Dyrektora PODR, bony pieniężne i puchary.

Wszyscy finaliści konkursu otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Społecznej PODR – Mirosława Surowca i Dyrektora PODR – Jana Zalewskiego, pamiątkowe dyplomy udziału w konkursie w postaci grawertonów.

Seminarium podsumowujące zakończyła promocja produktów regionalnych i tradycyjnych, gdzie w kuluarach, wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami nie tylko z udziału w konkursie, ale także z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej.

 

 

Joanna Czarkowska