Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs fotograficzny – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs fotograficzny


Print Friendly, PDF & Email

Nadleśnictwo Rudka zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do udziału w konkursie fotograficznym „Las i my”. Motywem przewodnim konkursu jest „Drewno” oraz „Cuda i tajemnice lasów”. Prace można przesyłać do 4 października 2014 r. na adres organizatora

Konkurs jest organizowany w ramach II Targów Leśnych, które odbędą się 11 i 12 października w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W regulaminie konkursu fotograficznego „Las i my” organizator dał wskazówkę, jakich zdjęć oczekuje. Jednak ostateczny obraz ilustrujący tematy: „Drewno” i „Cuda i tajemnice lasów” zależy od osoby fotografującej przyrodę i uchwycenia tego szczególnego momentu, dlatego wachlarz interpretacyjny może być bardzo szeroki. Zdjęcia, oprócz charakteru dokumentacyjnego, winny mieć również wyraz artystyczny. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii, a więc łącznie do 6 zdjęć, w tym dopuszczalny jest 1 zestaw składający się maksymalnie z 6 zdjęć, który będzie traktowany jako 1 praca.

Prace należy przesłać na adres:

Nadleśnictwo Rudka, ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Las i my”.

Komisja przyzna nagrody (sprzęt turystyczny):

  • I miejsce (na kwotę 700 zł)
  • II miejsce (na kwotę 500 zł)
  • III miejsce (na kwotę 300 zł)

Ponadto przewidziane są trzy równorzędne wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych za kwotę po 100 zł za wysoki poziom artystyczny.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przygotowane do wystawy i wydrukowane w większych formatach. Wystawa inauguracyjna odbędzie się w PODR w Szepietowie 12 października podczas Targów Leśnych „Las i my”.

Szczegółowe informacje: tel. 85 730 58 07

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Błażej Safaryn