Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

„Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”


Print Friendly, PDF & Email

 

KSOW/4/2020/056

 Partner wiodący: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Operacja realizowana będzie z udziałem czterech dodatkowych partnerów KSOW: Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z Szepietowie

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 01 kwietnia 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 703 294,44 zł

Celem operacji jest przekaz informacji dla mieszkańców wsi i obszarów wiejskich o możliwościach rozwoju, wdrażanych inicjatywach i projektach realizowanych na obszarach wiejskich. Podkreślenie i wyróżnienie gospodarstw i firm z branży rolnej, które funkcjonują i działają na rynku regionalnym, spowoduje wyraźny wzrost zainteresowania i ożywienia rozwoju obszarów wiejskich.

Cele szczegółowe operacji:

  • uczestnicy seminariów oraz mieszkańcy obszarów wiejskich centralnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski, dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu, zdobędą wiedzę o zarządzaniu i rozwoju sektora rolnego, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją rozwoju obszarów wiejskich i promowaniem wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Formy realizacji operacji: Seminarium, Prasa, Konkurs/olimpiada, informacje i publikacje w internecie

Operacja skierowana jest do:

  • rolników, właścicieli gospodarstw rolnych oraz przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa, którzy będą uczestniczyć w konkursie. Wnioskodawca i każdy z partnerów wnioskodawcy, na obszarze swojego województwa, przeprowadza ocenę i spośród zgłoszonych kandydatów w kategorii gospodarstw i firm typuje 6 gospodarstw oraz 6 firm jako uczestników konkursu. Łącznie w pięciu województwach wytypowanych zostanie 60 uczestników konkursów (5*12).
  • uczestników pięciu odrębnych seminariów – gale podsumowujące konkurs Agroliga w poszczególnych województwach (zachodniopomorskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), tj.: rolników, właścicieli i przedstawicieli firm z otoczenia rolnictwa, mieszkańców obszarów wiejskich, uczestników konkursu z lat ubiegłych, doradców rolniczych, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawicieli mediów