Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs Agroliga 2019- etap wojewódzki II edycja – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs Agroliga 2019- etap wojewódzki II edycja


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizują operację pod nazwą:Konkurs Agroliga 2019- etap wojewódzki II edycja

Cel: Podniesienie jakości realizacji Programu

Podniesienie jakości realizacji programu poprzez wzrost liczby osób poinformowanych o działaniach PROW wspierających rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Operacja przyczyni się do realizacji celów szczegółowych:

  • wyłonienie Mistrza i Wicemistrza w kategorii Rolnicy oraz Mistrza i Wicemistrza w kategorii Firmy w 4 województwach, którzy uzyskują wysokie wyniki ekonomiczne, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne i korzystając ze wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich.
  • rozpropagowanie informacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając wsparcie finansowe z funduszy UE.
  • zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dywersyfikacji prowadzonej działalności przy udziale funduszy europejskich.

Planowane formy realizacji:

  1. Informacje i publikacje w Internecie
  2. Konkurs
  3. Seminarium
  4. Prasa

Planowane rezultaty projektu:

640 uczestników seminariów oraz mieszkańcy obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu dowiedzą się więcej o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja  osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

4 konkursy na których wyłonionych zostanie 12 laureatów (Mistrzów i Wicemistrzów) w 4 województwach Polski północno-wschodniej (mazowieckie, podlaskie, kujawsko – pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Grupa docelowa:

Rolnicy, właściciele i przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa uczestniczących w konkursie, mieszkańcy obszarów wiejskich, uczestnicy konkursu lat ubiegłych, doradcy rolniczy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele mediów.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich