Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs „Piękna i estetyczna podlaska wieś” rozstrzygnięty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs „Piękna i estetyczna podlaska wieś” rozstrzygnięty


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 13 października 2013 r., podczas organizowanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Jesiennych Targów Ogrodniczych, odbyło się uroczyste seminarium podsumowujące konkurs „Piękna i estetyczna podlaska wieś”.

Na seminarium przybyli bardzo licznie przedstawiciele wsi biorących udział w konkursie oraz starostowie, burmistrzowie i wójtowie, którzy w pracach konkursowych wspierali swoich reprezentantów – mieszkańców poszczególnych wsi. Na seminarium przybyli także: Wiesław Dołęgowski – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Walenty Korycki – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Udział w konkursie wzięło 14 miejscowości, przedstawicieli poszczególnych powiatów:

 • z powiatu augustowskiego -Danowskie
 • z powiatu białostockiego – Ryboły
 • z powiatu bielskiego – Proniewicze
 • z powiatu grajewskiego – Rydzewo
 • z powiatu hajnowskiego – Lipiny
 • z powiatu kolneńskiego – Czerwone
 • z powiatu łomżyńskiego – Żelechy
 • z powiatu monieckiego – Zajki
 • z powiatu sejneńskiego – Ogrodniki
 • z powiatu siemiatyckiego – Moszczona Królewska
 • z powiatu sokólskiego – Bagny
 • z powiatu suwalskiego – Płociczno-Tartak
 • z powiatu wysokomazowieckiego – Perki-Karpie
 • z powiatu zambrowskiego – Koziki-Jałbrzyków Stok.

 

Na seminarium, goście wysłuchali wykładu p.t. „Estetyczne zagospodarowanie wsi i zagród – uzupełnianie nasadzeń ozdobnych oraz zasady pielęgnacji”, który poprowadziła Edyta Rosłon-Szeryńska z SGGW w Warszawie. Wykład nawiązywał do wykonanych już prac i możliwości planowania dalszych nasadzeń uzupełniających a także wskazywał jak fachowo pielęgnować wysadzone już rośliny i zabezpieczać je na okres zimy przez przemarzaniem.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z wystawą fotograficzną konkursu w postaci tablic. Na tablicach umieszczono zdjęcia prezentujące efekt końcowy z wykonanych prac w poszczególnych wsiach, a były wykonane przez Komisję, w trakcie wizytacji każdej z miejscowości. Po przerwie, przewodnicząca komisji – Joanna Czarkowska odczytała protokół Komisji Konkursowej, która w dniach 27, 28, 29, 30 sierpnia 2013 r. dokonała lustracji i według określonych jednakowych kryteriów oceniła zgłoszone wsie, oraz wyłoniła spośród nich pięć najlepszych.

Są to:

 • I miejsce – Żelechy – powiat łomżyński,
 • II miejsce – Czerwone – powiat kolneński
 • III miejsce – Proniewicze – powiat bielski,
 • IV miejsce – Koziki- Jałbrzyków Stok – powiat zambrowski,
 • V miejsce – Bagny – powiat sokólski .  

Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymali z rąk Walentego Koryckiego – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz Jana Zalewskiego – Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, okolicznościowe dyplomy – grawertony, zaś laureatom wręczono puchary i nagrody pieniężne.

.

Ponadto Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ufundował trzy wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego następującym wsiom:

1.         Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki

2.         Lipiny, gmina Hajnówka, powiat hajnowski

3.         Ogrodniki, gmina Sejny, powiat sejneński

Seminarium zakończyła promocja produktów regionalnych i tradycyjnych, gdzie w kuluarach, wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się spostrzeżeniami z udziału w konkursie.

 

Joanna Czarkowska