Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konferencja na stadionie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konferencja na stadionie


Print Friendly, PDF & Email

Jak co roku Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje wojewódzką konferencję, której tematyka poświęcona jest uprawie zbóż. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w roku bieżącym na konferencji oprócz ogólnie rozumianej nowoczesnej agrotechniki będą problemy związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem Integrowanej Ochrony Zbóż.

W związku z powyższym do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, którzy podzielą się z Nami szeroką wiedzą z tej dziedziny. Już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Program Konferencji

Integrowana Ochrona Zbóż

27 stycznia 2017, Stadion Miejski w Białymstoku ul. Słoneczna 1

1000     Otwarcie konferencji Dyrektor PODR Szepietowo

1015       Jakość ziarna, zawartość mikotoksyn oraz dobór odmian w Integrowanej Ochronie Zbóż prof. dr hab. Grażyna Podolska IUNG-PIB Puławy

1100     Nowe odmiany zalecane do uprawy w integrowanej ochronie. Piotr Burczyk Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

1120     Nawożenie zbóż jako istotny element Integrowanej Ochrony Roślin. Cezary Ołdakowski Rolpol Ołdakowscy Sp. j.

1140     Nowe możliwości wspomagania Integrowanej Ochrony Roślin ze szczególnym uwzględnieniem chorób zbóż. Stanisław Stobiecki Desio

1200     Przerwa kawowa

1230     Lepsza chemia w Integrowanej Ochronie Zbóż. Wojciech Zawalich Innvigo Better Chemistry.

1315       Odmiany zbóż jarych w ofercie firmy. Hodowla Roślin Strzelce. Radosław Radulski.

1330     Zasady prawidłowego nawożenia dolistnego zbóż. Grzegorz Tymiński Intermag Sp. z o.o.

1345     Poczęstunek

Serdecznie zapraszamy.

Andrzej Markowski

PODR Szepietowo