Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kamil Adam Porzeziński finalistą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kamil Adam Porzeziński finalistą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych


Print Friendly, PDF & Email

Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, która odbyła się 26 lutego 2016 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wygrał Kamil Adam Porzeziński. W finale wojewódzkim swoją wiedzę sprawdziło 43 uczestników.

Komisja wyłoniła pięciu najlepszych młodych producentów rolnych. Finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i według oceny jurorów mają duże szanse w Finale Krajowym. Zwycięzcami etapu Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali:

I miejsce – Kamil Adam Porzeziński zam. Radziszewo Króle gm. Ciechanowiec

II miejsce – Kamil Jabłoński zam. Wojny Pogorzel gm. Szepietowo

III miejsce – Krzysztof Kryński zam. Koski Wypychy gm. Perlejewo

IV miejsce – Daniel Brzozowski zam. Chomizna gm. Poświętne

V miejsce – Tomasz Szoka zam. Kowale gm. Kuźnica

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. W konkursie udział wzięły osoby w przedziale wiekowym 17-40 lat. Byli to uczniowie szkół rolniczych z województwa podlaskiego, a także studenci i rolnicy indywidualni – zwycięzcy eliminacji środowiskowych.

Zasady konkursu

Finał wojewódzki przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy mieli za zadanie wypełnić test, składający się z 40 pytań jednokrotnego i 10 pytań wielokrotnego wyboru. Łącznie można było zdobyć 60 punktów. Pytania opracowane zostały przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Młodzi rolnicy z najlepszymi wynikami, którzy zdobyli minimum 50% maksymalnej ilości punktów przeszli do drugiego etapu – egzaminu ustnego, złożonego z 2 pytań.

Komisja oceniająca poziom wiedzy uczestników składała się z pracowników Politechniki Białostockiej i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Przewodniczącym Komisji był profesor dr hab. Aleksander Kiryluk. Pozostali członkowie komisji: dr hab. Zofia Kołoszko-Chomentowska, inż. Jan Urwan, mgr inż. Dariusz Gaszewski.

Nagrody zdobyli najlepsi

Nagrody pieniężne oraz dyplomy wręczył finalistom Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Uczestnicy otrzymali także puchary ufundowane przez Jadwigę Zabielską, dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Białymstoku. Najlepsi Młodzi Producenci Rolni otrzymali również roczną prenumeratę Wiadomości Rolniczych oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Nagrody wręczył Marek Skarżyński, zastępca dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Anna Fatyga redaktor naczelna Wiadomości Rolniczych.

Finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i według oceny jurorów mają duże szanse w Finale Krajowym, który obędzie się w dniach 18-20 marca 2016 roku, podczas XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Organizatorem finału wojewódzkiego był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Związkiem Młodzieży Wiejskiej.

 

DSC00580

Kamil Adam Porzeziński –  zdobywca I miejsca.

DSC00546

DSC00562DSC 3916

DSC00484DSC00512

Agnieszka Zawistowska