Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kolejny krok w procesie tworzenia grupy producentów wołowiny za nami – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kolejny krok w procesie tworzenia grupy producentów wołowiny za nami


Print Friendly, PDF & Email

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu dotyczącym utworzenia grupy producentów wołowiny. 14 stycznia 2016 r. do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie licznie przybyli hodowcy bydła mięsnego.  Wszystko wskazuje na to, że powstanie pierwsza grupa producentów wołowiny w województwie podlaskim, ponad 20 osób wyraziło chęć zrzeszenia się

Do formalnego powstania grupy jeszcze długa droga, ale dzisiejsze spotkanie okazało się wielkim sukcesem. To pierwszy krok do integracji środowiska hodowców wołowiny w naszym województwie. Wkrótce kolejne spotkania.

Na spotkaniu przedstawiono plany i zamierzenia dotyczące funkcjonowania w potencjalnej grupie producenckiej. W planach jest utworzenie co najmniej dwóch grup zlokalizowanych w różnych częściach województwa.

1 wolowina

Członkostwo w grupie daje wiele korzyści m.in.:

– możliwość negocjacji niższych cen na środki do produkcji rolnej,

– promocja mięsa wołowego,

– wspólny zakup i użytkowanie maszyn,

– dodatkowe punkty przy wyborze operacji w działaniach inwestycyjnych PROW 2014-2020,

– wypracowanie własnego systemu jakości żywności celem sprzedaży produktów po wyższej cenie,

– możliwość pozyskania środków z PROW 2014-2020 na pokrycie kosztów działania grupy i zakup środków trwałych,

– bezpośrednia sprzedaż mięsa np. do restauracji, stołówek czy osób fizycznych.

Plany przyszłej grupy producenckiej to szukanie ubojni zapewniającej jak najwyższą cenę za żywiec oraz jak najlepsze warunki odbioru i płatności. Wybór najkorzystniejszych dostawców środków do produkcji rolnej i dostawców młodego bydła opasowego. Dzierżawa lub budowa rozbieralni i chłodni mięsa. Zakup środków transportu do przewozu żywca jak i mięsa.

 2 wolowina

6 wolowina

Wszystkich zainteresowanych grupą producentów zachęcamy do kontaktu z PZDR w Wysokiem Mazowieckiem

tel. 86 275 20 70

Marlena Zaremba, Michał Święcki