Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich


Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Print Friendly, PDF & Email

Kierownik działu: mgr inż. Ryszard Żochowski – tel. 86 275 89 24

Sekcja Przedsiębiorczości: tel. 86 275 89 24
Sekcja Programów i Projektów: tel. 86 275 89 28
Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki: tel. 86 275 89 38

Jeśli chcesz skontaktować się ze specjalistą – kliknij tutaj

Zadania realizowane nieodpłatnie:

 • wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez inspirowanie mieszkańców do przedsiębiorczości, pomoc w jej podejmowaniu i rozwijaniu,
 • inspirowanie i pomoc rolnikom oraz ich domownikom w podejmowaniu przedsięwzięć dających dodatkowe źródło dochodu,
 • inspirowanie rolników do współdziałania oraz pomoc w organizowaniu się w organizacje gospodarcze i grupy producenckie,
 • budowa kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych (NGOs),
 • współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w zakresie trwałego rozwoju obszarów wiejskich,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach, sposobach pozyskiwania i zagospodarowywania funduszy kierowanych na rozwój obszarów wiejskich,
 • udzielanie pomocy instruktażowej mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 • przygotowanie ofert na realizację projektów,
 • upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku,
 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • kreowanie i promocja produktów lokalnych i regionalnych oraz inicjowanie działań w zakresie ich ochrony,
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu sanitarno-higienicznego zagród wiejskich,
 • upowszechnianie racjonalnego i zdrowego stylu życia,
 • prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w wyżej wymienionym zakresie

Zadania realizowane odpłatnie:

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z UE lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
 • promocja działalności gospodarczej, agroturystycznej,
 • organizacja szkoleń, kursów i innych form kształcenia umożliwiających zdobywanie nowych umiejętności nie związanych z działalnością nieodpłatną.

Współpraca przy realizacji zadań z:

 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 • samorządami powiatowymi i gminnymi,
 • Podlaską Izbą Rolniczą,
 • Podlaskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy,
 • Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,
 • Federacją Turystyki “Gospodarstwa Gościnne”,
 • Lokalnymi Grupami Działania, fundacjami i stowarzyszeniami,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego i jednostkami doradztwa rolniczego,
 • uczelniami wyższymi i szkołami,
 • placówkami oświatowymi, centrami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia praktycznego,
 • zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i instytucjami wspomagającymi rozwój obszarów wiejskich.